PT vô tỉ – PT tam thức.ôn thi L10. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về PT vô tỉ – PT tam thức.ôn thi L10., bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hệ thống một số phương trình hay và khó
***************************
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e) f)

Bài 2: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e) f)

Bài 3: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)

Bài 4: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)

Bài 5: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e)

Bài 6: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e)

Bài 7: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e) f)
g) h)

Bài 8: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)
e) f)

Bài 9: Giải các phương trình sau
1,5×2 -2,5x -1=0 6)
-x2 +4x+3=0 7)
x 2 -2(1x +2+1=0 8)
x 2 9)
10)
Bài 10: Giải các phương trình sau ( có thể dùng phương pháp đặt ẩn phụ)
x4 –x2-6=0
3
(x2 +2x)2 -2(x2+2x) -3=0
(x2 +2x+2)2 -2(x2+2x) -28=0
(x2 -5x)2 -30(x2-5x) = 216
(y-x-2)2 + (x+2y) 2 =0
(x2 +x- 2=0
(x

(x6x +11=0
Bài 11: Giải phương trình
12) x-4
3) 4)
5) 6) x-1
7) 3x-48) x
9) 10)
11) 12)
13
1415) 3×2 +2x=1-x+2

******* Phương trình Dạng đặc biệt ********

* Phương trình dạng:
(*)
P2: Đặt
Ta có hệ PT: Trừ vế với vế của hai PT; ……………….

Bài tập: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)

* Phương trình dạng:
(*)
P2: Đặt
Ta có hệ PT: Trừ vế với vế của hai PT; …………

Bài tập: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)

* Phương trình dạng:
(*)
P2: Đặt
Ta có hệ PT: Trừ vế với vế của hai PT;…………

Bài tập: Giải các phương trình sau:
a) b)
c) d)

* Phương trình dạng:
(*)
P2:

Bài tập: Gi

Hỏi và đáp