PPCT Toán 8 (có ĐDDH) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về PPCT Toán 8 (có ĐDDH), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8 – Năm học: 2009-2010
(Thực hiện theo công văn số 1047/SGDĐT-GDTrH ngày 29/ 9/ 2008)
Phần ĐẠI SỐ: 70 tiết
Học kỳ I (40 tiết)
Học kỳ II (30 tiết)

13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
02 tuần giữa x 3 tiết = 06 tiết
4 tuần cuối x 2 tiết = 08 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
06 tuần cuối x 1 tiết = 06 tiết

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
ĐDDH
G.chú

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức (21tiết)

1
1
1
Nhân đơn thức với đa thức

2
2
Nhân đa thức với đa thức

2
3

Luyên tập

4
3
Những hằng đẳng thức đáng nhớ

3
5

Luyện tập

6
4
Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

4
7
5
Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiêp)

8

Luyện tâp

5
9
6
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương đặt nhân tử chung.

10
7
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

6
11

Luyện tập

12
8
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

7
13,
14
9
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

8
15
10
Chia đơn thức cho đơn thức

16
11
Chia đa thức cho đơn thức.

9
17

Luyện tập

18
12
Chia đa thức một biến đã sắp xếp

10
19
12
Chia đa thức một biến đã sắp xếp (tt)

20

Ôân tập chương I

11
21

Kiểm tra 45` chương I

Chương II: Phân thức đại số (20 tiết)

22
1
Phân thức đại số

12
23
2
Tính chất cơ bản của phân thức

24
3
Rút gọn phân thức

13
25

Luyện tập

26
4
Quy đồng mẩu thức của nhiều phân thưc

14
27
4
Quy đồng mẩu thức của nhiều phân thưc (tt)

28
5
Phép cộng các phân thức đại sô

29
6
Phép trừ các phân thức đại số

15
30

Luyện tập

31
7
Phép nhân các phân thức đại số

32
8
Phép chia các phân thức đại số

16
33
9
B.đổi các p.thức hửu tỉ. Giá trị của p.thức

34

Luyện tập

Tuần
Tiết
Bài
Tên bài
ĐDDH
G.chú

17
35

Ôn Tập chương II

36

Kiểm tra chương II

18
37

Ôn tập HK I

38

Ôn tập HK I (tt)

19
39

Kiểm tra HK I

40

Trả bài KT HK I

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn (17 tiết)

20
41
1
Mở đầu về phương trình.

42
2
Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

21
43
2
Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải. (tt)

44
3
Phương trình đưa được về dạng ax+b = 0.

22
45
3
Phương trình đưa được về dạng ax+b = 0. (tt)

46
4
Phương trình tích.

23
47

Luyện tập.

48
5
Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

24
49
5
Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. (tiếp theo)

50

Luyện tập.

25
51
6
Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hỏi và đáp