PPCT Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về PPCT Toán 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHẦN ĐẠI SỐ

TIẾT
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

Tập hợp Q các số hửu tỉ
41
Thu nhập thống kê,tần số.

Cộng , trừ số hửu tỉ
42
Luyện tập

Nhân, chia số hửu tỉ
43
Bảng tần số các giá trị của DH

GTTĐ của 1 số HT, cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
44
Luyện tập

Luyện tập
45
Biểu đồ

Lũy thừa của một số hữu tỉ
46
Luyện tập

Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
47
Số trung bình cộng

Luyện tập
48
Luyện tập

Tỉ lệ thức
49
Ôn tập chương 3

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
50
Kiểm tra chương 3

Luyện tập
51
Khái niệm về biểu thức đại số

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
52
Giá trị một biểu thức đại số

Luyện tập
53
Đơn thức

làm tròn số
54
Đơn thức đồng dạng

Số vô tỉ, khái niệm về căn bậc 2
55
Luyện tập

Số thực
56
Đa thức

Luyện tập
57
Cộng, trừ đa thức

Thưc hành sử dụng máy tính bỏ túi
58
Luyện tập

Thưc hành sử dụng máy tính bỏ túi
59
Đa thức một biến

Ôn tập chương 1
60
Cộng trừ đa thức một biến

Ôn tập chương 1
61
Luyện tập

Kiểm tra chương 1
62
Nghiệm của đa thức một biến

Đại lượng tỉ lệ thuận
63
Ôn tập chương 4

Các bài toán về đại lương tỉ lệ thuận
64
Ôn tập chương 4

Luyện tập
65
Kiểm tra chương 4

Đại lượng tỉ lệ nghịch
66
Kiểm tra cuối năm
( Đại số và Hình học )

Những bài toán về đại lương tỉ lệ nghịch
67

Luyện tập
68
Ôn tập cuối năm phần đại số

Hàm số
69

Luyện tập
70
Trả bài kiểm tra

Mặt phẳng tọa độ

Luyện tập

Đồ thị hàm số y = ax

Đồ thị hàm số y = a/x

Ôn tập chương 2

Kiểm tra chương 2

Ôn tập HKI

Ôn tập HKI

Kiểm tra học kì I
( Đại số và Hình học )

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHẦN HÌNH HỌC
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

Hai góc đối đỉnh
37
Định lí Pi ta go

Luyện tập
38
Luyện tập

Hai đường thẳng vuông góc
39
Luyện tập

Luyện tập
40
Các trường hợp bằng nhau ∆ vuông

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
4142
Luyện tập

Hai đường thẳng song song
43
Thực hành ngoài trời

Luyện tập
44
Thực hành ngoài trời

Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song
45
Ôn tập chương II

Luyện tập
46
Ôn tập chương II

Từ vuông góc đến song song
47
Q/h giữa góc-cạnh đối diện trong 1 ∆

Luyện tập
48
Luyện tập

Định lý
49
Q/h giữa đường ( và đường xiên, đường xiên và hình chiếu-Bài tập

Luyện tập
50

Ôn tập chương I
51
Luyện tập

Ôn tập chương I
52
Q/h giũa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

Kiểm tra chương I
53

Tổng ba góc của một tam giác
54
Luyện tập

Tổng ba góc của một tam giác
55
T/c 3 đường trung tuyến của tam giác

Luyện tập
56
Luyện tập

Hai tam giác bằng nhau
57
Kiểm tra ch2 và phần đầu chương 3

Luyện tập
58
Tính chất tia phân giác của 1 góc

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh ( c.c.c )
59
Luyện tập

60
Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Luyện tập
61

Hỏi và đáp