PPCT Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về PPCT Toán 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phân phối chương trình môn hình học 6

Kỳ I
19 tuần = 72 tiết
14 tuần đầu ( 1 tiết = 14tiết;
5 tuần cuối ( 0 tiết = 0 tiết.

Kỳ II
18 tuần = 68 tiết
15 tuần đầu ( 1tiết = 15 tiết;
3 tuần cuối ( 0 tiết = 0 tiết.

Chương
Tuần
Tiết
Bài

I. Điểm, đường thẳng (14 tiết)
1
1
§1 Điểm đường thẳng

2
2
§2.Ba điểm thẳng hàng

3
3
§3.Đường thẳng đi qua hai điểm

4
4
§4.Thực hành trồng cây thẳng hàng

5
5
§5. Tia

6
6
Luyện tập

7
7
§6. Đoạn thẳng, Độ dài đoạn thẳng

8
8
§7. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

9
9
§8. . Khi nào AM+MB = AB

10
10
Luyện bài tập chúng minh điểm nằm giữa hai điểm và tính độ dài đoạn thẳng.

II. Góc (15t)

11
11
§10. Trung điểm của đoạn thẳng

12,13
12,13
Ôn tập chương I

14
14
Kiểm tra chương I

19
15
§1.Nửa mặt phẳng

20
16
§2.Góc

21
17
§3.Số đo góc

22
18
§4.Vẽ góc cho biết số đo

23
19
§5. Khi nào thì

24
20
Luyện tập các bài tập chứng minh tia nằm giữa hai tia và bài tập tính góc

25
21
§6. Tia phân giác của góc

26
22
Luyện tập

27,28
23,24
§7. Thực hành đo góc trên mặt đất

29
25
§8. Đường tròn

30
26
§9. Tam giác

31
27
Ôn tập chương II

26
28
Kiểm tra chương II

35
29
Trả bài kiểm tra cuối năm-phần hình học

Phân phối chương trình môn SỐ HỌC 6

Kỳ I
19 tuần = 32 tiết
14 tuần đầu ( 3 tiết = 42tiết;
4 tuần tiếp ( 4 tiết =16 tiết; 1 tuần cuối ( 0 tiết = 0 tiết.

Kỳ II
18 tuần = 68 tiết
15 tuần đầu ( 3tiết = 45 tiết;
2 tuần ( 4 tiết = 8 tiết; 1 tuần cuối ( 0 tiết = 0 tiết.

Chương
Tuần
Tiết
Bài

I. Ôn tập bổ túc về số tự nhiên
(39 tiết)
1
1
§1 Tập hợp . Phần tử của tập hợp

1
2
§2.Tập hợp các số tự nhiên

1
3
§3.Ghi số tự nhiên

2
4
§4.Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

2
5
Luyện tập §1,2,3,4

2,3
6, 7
§5. Phép cộng và phép nhân

3
8
Luyện tập

3,4
9,10
§6. Phép trừ và phép chia

4
11
Luyện tập

4
12
§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa có cùng cơ số

5
13
Luyện tập

5
14
§8. Chia hai lũy thừa có cùng cơ số

5
15
§9. Thứ tự thực hiện phép tính

6
16
Luyện tập

6
17,18
Ôn tập từ đầu chương I

7
19
Kiểm tra 45’

7
20,21
§10.Tính chất chia hết của một tổng.- luyện tập

8
22
§11.Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

8
23
§12. .Dấu hiệu chia hết cho 32, cho 9

8
24
Luyện tập§ 11,12

9
25
§13.Ước và bội

_
9
26
§14 Số nguyên tố hợp số. Bảng số nguyên tố

9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.