phuong trinh nghiem nghiên moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về phuong trinh nghiem nghiên moi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Toán 8: Dạng toán về nghiệm nguyên

Bài 1 Tìm số nguyên n sao cho n + 4 chia hết cho n + 1.
Bài 2: Tìm n Z để là số nguyên.
Bài 3: Tìm số nguyên n, sao cho 3n + 4 chia hết cho n +1
Bài 4: Tìm x nguyên để M= có giá trị nguyên.
Bài 5: Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức sau là số nguyên
Bài 6:Tìm giá trị của t để phương trình có nghiệm là số dương:
Bài 7:Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức sau nhận giá trị nguyên
Bài 8:Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: x2-3x + 9 = -xy+2y
Bài 9: Tìm số tự nhiên n để n4 + 4 là số nguyên tố.
Bài 10: Cho P Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
Bài 11. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
(Pt và bài toán với nghiệm nguyên – NXB giáo dục)
Bài 12: Tìm nghiệm nguyên của phương trình : x6 + 3×3 + 1 = y4 
Bài 13: Tìm các số nguyên x và y sao cho x3+x2+x+1=y3
(PT và bài toán với nghiệm nguyên: TG Vũ Hữu Bình)
Bài 14: Tìm các số nguyên nghiệm đúng phương trình sau:(x2 + 1) (x2 + y2) = 4x2y.
Bài 15: Tuyển tạp các bài toán chọn lọc)
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
Bài 16: Tìm tất cả các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện:
a) b)
Bài 17: Tìm tất cả các nghiệm nguyên x thoả mãn:
| x-3 | + | x-10 | + | x+101 | + | x+990 | + | x+1000 | = 2004(Báo toán học tuổi trẻ năm 2004)
Bài 18: Tìm nghiệm nguyên sau đó lấy nghiệm nguyên dương của phương trình2x + 5y = 48
(Giáo trình thực hành giải toán)
Bài 19: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: xy-2x-3y+1=0
Bài 20: Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x + xy + y = 4
Bài 21: ( Sáng tác)
Cho phơng trình bậc hai : x2 + 3x + 1 – p2 = 0 ( p là tham số )
Hãy tìm các giá trị nguyên của p để phương trình có nghiệm nguyên
Bài 22: Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn phương trình:
(17x – 1)(7x – 1)(6x – 1)(5x – 1) = 1920.
Bài 23: Tìm số tự nhiên n để: n2 + 6n + 2608 là số chính phương
Bài 24. Cho phân số A (
a)Tìm để A có giá trị nguyên. b)Tìm để A là phân số tối giản.
Bài 25:Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình:
Bài 26:. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x + xy + y = 4
Bài 27: Tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho chia hết cho x-7
Bài 28: Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Bài 29: Tìm các số nguyên x sao cho chia hết cho
Bài 30: Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình:
Bài 31: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:
Bài 32: Tìm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.