PHUONG PHAP CM HINH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về PHUONG PHAP CM HINH 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN HÌNH HỌC CƠ BẢN
1. Dạng 1: Chứng minh hai góc bằng nhau.
( Cách chứng minh:
– Hai góc đó được tạo thành bởi tia phân giác của một góc khác
– Hai góc đó cùng bằng góc thứ ba
– Hai góc đó bằng với hai góc bằng nhau khác
– Hai góc đó bằng tổng hoặc hiệu của hai góc theo thứ tự đôi một bằng nhau
– Hai góc đó cùng phụ (hoặc cùng bù) với góc thứ ba
– Hai góc đó cùng nhọn hoặc cùng tù có các cạnh đôi một song song hoặc vuông góc
– Hai góc đó so le trong, so le ngoài hoặc đồng vị
– Hai góc đó ở vị trí đối đỉnh
– Hai góc đó ở đáy một tam giác cân
– Hai góc đó là hai góc của một tam giác đều
– Hai góc đó tương ứng của hai tam giác bằng nhau hoặc đồng dạng
– Hai góc đó nội tiếp (hay tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) cùng chắn một cung hoặc chắn hai cung bằng nhau.
– Hai góc đối của hình bình hành; hay hai góc kề một đáy của hình thang cân……
2. Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
( Cách chứng minh:
– Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh bên của tam giác cân.
– Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh của tam giác đều.
– Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau.
– Hai đoạn thẳng đó có cùng số đo.
– Hai đoạn thẳng đó cùng bằng đoạn thẳng thứ ba.
– Hai đoạn thẳng đó cùng bằng tổng, hiệu, trung bình nhâncủa 2 đoạn thẳng bằng nhau đôi một.
– Hai đoạn thẳng đó là hai đoạn bị chia từ một cạnh bởi một đường trung tuyến của tam giác.
– Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh đối của hình bình hành (chữ nhật, hình thoi, hình vuông)
– Hai đoạn thẳng đó là hai cạnh bên của hình thang cân
– Hai đoạn thẳng đó hai đường chéo của hình thang cân (hình chữ nhật, hình vuông)
– Hai đoạn thẳng đó là hai dây có hai cung tương ứng bằng nhau trong một đường tròn hoặc hai đường bằng nhau.
– Hai đoạn thẳng đó là hai dây cách đều tâm trong một đường tròn.
– Hai đoạn thẳng đó hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn.
– Hai đoạn thẳng đó là hai khoảng cách từ một điểm trên tia phân giác của một góc đến hai cạnh của góc đó……
3. Dạng 3: Chứng minh hai đường thẳng song song
( Cách chứng minh:
– Hai đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ ba
– Hai đường thẳng đó cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba
– Hai đường thẳng đó cùng tạo với một cát tuyến hai góc ở vị trí so le trong (so le ngoài; đồng vị) bằng nhau hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau.
– Hai đường thẳng đó là hai cạnh đối của một hình bình hành (hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông).
– Hai đường thẳng đó có một đường thẳng chứa đường trung bình, đường thẳng còn lại chứa cạnh đáy của tam giác (hay hai đáy của hì

Hỏi và đáp