Phiếu học tập củng cố Tính chất cơ bản của phân thức – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Phiếu học tập củng cố Tính chất cơ bản của phân
thức
, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên: ……………………………………… Lớp: …..

Bài 1: Đánh dấu “X” vào ô đúng (Đ) hoặc ô sai (S) cho phù hợp.
STT
Nội dung
Đ
S

1
Cho phân thức và đa thức M ( khác đa thức 0) thì ta có

2
Bớt 3x ở cả tử và mẫu của phân thức ta được

3
áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có

4
áp dụng quy tắc đổi dấu ta có

Bài 2: Tìm 3 phân thức bằng với phân thức

PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên: ……………………………………… Lớp: …..

Bài 1: Đánh dấu “X” vào ô đúng (Đ) hoặc ô sai (S) cho phù hợp.
STT
Nội dung
Đ
S

1
Cho phân thức và đa thức M ( khác đa thức 0) thì ta có

2
Bớt 3x ở cả tử và mẫu của phân thức ta được

3
áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có

4
áp dụng quy tắc đổi dấu ta có

Bài 2: Tìm 3 phân thức bằng với phân thức

Kết quả thảo luận
Nhóm:…

Kết quả thảo luận
Nhóm:…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.