phếp nhân và phép chia – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về phếp nhân và phép chia, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phiếu số 8 lớp 6C3 (1/9/2016)

bài 1: tính nhanh
bài 2: tính nhanh:

h) I)
k)
l)
bài 3: không tính tổng, hãy biến đổi tổng sau thành tích có 2 thừa số.
a) 462 + 273 + 315 + 630 b) 209 + 187 + 726 + 1078
c) 5555 + 6767 + 7878 d) 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999
bài 4: so sánh a và b biết:
a. a = 73 x 73 b = 72 x 74
b. a = 1991 x 1999 b = 1995 x 1995
c. a = 198719871987 x 1988198819881988 b = 198819881988 x 1987198719871987
d. a = 19,91 x 19,99 b = 19,95 x 19,95
bài 5: tính giá trị của biểu thức m, với a = 119 và b = 0, biết:
m = b: (119 x a + 2005) + (119 : a – b x 2005)
bài 6: tính giá trị biểu thức:
a)
b) c) 2 1 5 3 x 2
d) 3 x . e)
bài 7: tính giá trị của biểu thức:
a) b)
c) d) e) g) h) i)
k) l)
m) n)

p)
bài 8: thực hiện các phép tính sau:

bài 9: tìm y: = 64
bài 10: tìm số tự nhiên n sao cho:
bài 11: tìm x là số tự nhiên biết: a) b) c)
d) e) g)
bài 12: hãy tính tổng của các dãy số sau:
a) 4, 9, 14, 19, 24, …, 999. b) 1, 5, 9, 13, 17, …biết dãy số có 80 số hạng.
c) …, 17, 27, 44, 71, 115. biết dãy số có 8 số hạng.
bài 13: cho dãy số:
a) 1, 2, 3, 4, 5, …, x. tìm x biết dãy có 1989 chữ số.
b) 1, 2, 3, 4, 5, … , x. tìm x để số chữ số của dãy gấp 2 lần số số hạng.
c) 1, 2, 3, 4, 5, … , x. tìm x để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng.
bài 14: cho dãy số 10, 11, 12, 13, …, x. tìm x để tổng của dãy số trên bằng 5106.
bài 15: cho dãy số: 0, 2, 4, 6, 8, …., x. tìm x để số chữ số của dãy số gấp 2 lần số số hạng.
bài 16: cho dãy số: 0, 1, 2, 3, 4, …, x. tìm x để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.