Phan thuc dai so 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Phan thuc dai so 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

2) Tìm thương trong các phép chia :
a. (x2 – 1) : (x – 1) =
b. (x – 1) : 2x =
KIỂM TRA BÀI CŨ
Không tìm được thương
Viết kết quả ở câu b dưới một dạng khác?
Phân thức đại số
1) a.Nêu định nghĩa phân số ?
b.Nêu đinh nghĩa hai phân số bằng nhau ? Cho ví dụ ?
Các kiến thức trong chương:
Định nghĩa phân thức đại số.
Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
Các phép tính trên phân thức đại số(cộng, trừ, nhân, chia).
 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ.
?
Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành từ ……………….
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
1. Định nghĩa :
Em hãy cho biết A và B trong các biểu thức trên có là Mọi đa thức hay không ? Nhận xét B với số 0?
Các biểu thức ở câu a, b, c được gọi là Các phân thức đại số.
Thế nào là một phân thức đại số ?
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
1. Định nghĩa :
Chú ý:
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Trả lời:
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
1. Định nghĩa :
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Một số thực a bất kì cũng là một phân thức
– Số 0, số 1 cũng là Mọi phân thức đại số.
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
Chú ý:
?
Phân số được tạo thành từ số nguyên
Phân thức đại số được tạo thành từ .. ….
đa thức
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
1. Định nghĩa :
Chú ý:
Bài tập: Các biểu thức sau đây là các
phân thức đại số? Đúng hay sai?
Đ
Đ
Đ
S
Đ
S
– Những thực a bất kì cũng là một phân thức
– Số 0, số 1 cũng là Những phân thức đại số.
Đ
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Hai phân thức và gọi là bằng nhau
nếu A.D = B.C.
2) Hai phân thức bằng nhau
1. Định nghĩa :
Một phân thức đại số (phân thức) là
biểu thức có dạng
A, B là Những đa thức, B khác đa thức 0
Chú ý:
– Các thực a cũng là một phân thức
nếu A.D=B.C
Như chúng ta đã biết:
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Hai phân thức và gọi là bằng nhau
nếu A.D = B.C.
2) Hai phân thức bằng nhau
Ví dụ:
1. Định nghĩa :
Một phân thức đại số (phân thức) là
biểu thức có dạng
A, B là Những đa thức, B khác đa thức 0
Chú ý:
– Một số thực a cũng là một phân thức
nếu A.D=B.C
Ví dụ 1:
Vì:
x – 1
x + 1
1
(đều có kết quả = )
( ).( ) ( ).
=
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Hai phân thức và gọi là bằng nhau
nếu A.D = B.C.
2) Hai phân thức bằng nhau
Ví dụ:
1. Định nghĩa :
Một phân thức đại số (phân thức) là
biểu thức có dạng
A, B là Mọi đa thức, B khác đa thức 0
Chú ý:
– Các thực a cũng là một phân thức
nếu A.D=B.C
Ví dụ 1:
Vì: ( ).( ) = ( ).
x – 1
x + 1
1
(đều có kết quả = )
Bước 1: Tính tích A.D và B.C
Bước 2: Khẳng định A.D = B.C
Bước 3: KÕt luËn
Giải
Ta có:
x.(3x + 6) = 3×2 + 6x
3.(x2 + 2x) = 3×2 + 6x
x.(3x + 6) = 3.(x2 + 2x)
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bước 1: Tính tích A.D và B.C
Bước 2: Khẳng định A.D = B.C
Bước 3: Kết luận
* Muốn chứng minh phân thức
ta làm như sau:
Bạn Tú nói đúng vì : (3x + 3).x = 3x.(x + 1)
Giải
Bạn Nga nói rằng :
Theo em, ai nói đúng ?
còn bạn Tú thì nói :
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Hai phân thức và gọi là bằng nhau
nếu A.D = B.C.
2) Hai phân thức bằng nhau
Ví dụ:
1. Định nghĩa :
Một phân thức đại số (phân thức) là
biểu thức có dạng
A, B là Mọi đa thức, B khác đa thức 0
Chú ý:
– Các thực a cũng là một phân thức
nếu A.D=B.C
Ví dụ 3:
Ai đúng?
i
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
3. Luyện tập
Bài tập hoạt động nhóm:
Chứng tỏ rằng:
Ta có:
Vậy
Giải:
(x2 – 3x + 2).6 = 6×2 – 18x + 12
3.(2×2 – 6x + 4) = 6×2 – 18x + 12
=>(x2 – 3x + 2).6 = 3.(2×2 – 6x + 4)
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TRONG THẾ GIỚI QUANH TA !
Phân số thường được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta
Chẳng hạn:
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TRONG THẾ GIỚI QUANH TA !
Phân số thường được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Chẳng hạn như:
Còn phân thức đại số thì sao?
Cùng với các biểu thức đại số khác, phân thức được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học.
Các công thức tính các đại lượng vật lý và hóa học:
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TRONG THẾ GIỚI QUANH TA !
Phân số thường được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Chẳng hạn như:
Cùng với các biểu thức đại số khác, phân thức được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học.
Các các phương trình về quỹ đạo của các hành tinh
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TRONG THẾ GIỚI QUANH TA !
Phân số thường được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Chẳng hạn như:
Cùng với các biểu thức đại số khác, phân thức được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học.
Các các phương trình về quỹ đạo của các hành tinh
Quỹ đạo chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời có dạng hình e líp,
có phương trình dạng
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TRONG THẾ GIỚI QUANH TA !
Phân số thường được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Cùng với các biểu thức đại số khác, phân thức được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học.
NHƯ VẬY
Toán học không khô khan và ít mang tính thực tế như một số người vẫn thường nghĩ.
Sự thật là toán học rất phong phú và sinh động, nó có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người và sự phát triển của nền văn minh nhân loại
Vì lý do đó. Các em cần yêu thích môn toán. Vì nó là một hành trang hữu ích để đi đến Những ước mơ và hứa hẹn nhiều điều thú vị nếu sau này chúng ta tiếp tục nghiên cứu về môn TOÁN.
Tiết 22
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
– Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.
-Số 0, số 1 cũng là phân thức đại số
A được gọi là tử thức (hay tử),
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Hai phân thức và gọi là bằng nhau
nếu A.D = B.C.
2) Hai phân thức bằng nhau
1. Định nghĩa :
Một phân thức đại số (phân thức) là
biểu thức có dạng
A, B là Các đa thức, B khác đa thức 0
Chú ý:
– Các thực a cũng là một phân thức
nếu A.D=B.C
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học thuộc định nghĩa phân thức và định nghĩa hai phân thức bằng nhau.
Làm các bài tập 1, 2, 3 (sgk tr 36).
Ôn lại tính chất cơ bản của phân số đã học ở lớp 7.
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY TẠM DỪNG
CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ VỀ DỰ !
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, CÔ SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.