phan phoi chuong trinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về phan phoi chuong trinh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8
Áp dụng từ năm học 2012-2013
———–
Cả năm : 37 tuần  :140 tiết
Học kì I: 19 tuần: 72 tiết; Học kì II: 18 tuần: 68 tiết
 
Phân chia theo học kì và tuần học
 
Cả năm
142 tiết
Đại số 70 tiết
Hình học 70 tiết

Học kì I:
19 tuần
(72 tiết)
40 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
4 tuần  x 3 tiết  = 12 tiết
2 tuần cuối x 1 tiết = 2 tiết
32 tiết
13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết
6 tuần cuối x 1 tiết  = 6 tiết

Học kì II:
18 tuần
(68 tiết)
30 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
6 tuần cuối x 1 tiết  = 6 tiết
 
38 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết
4 tuần cuối x 3 tiết  = 12 tiết
2 tuần cuối x1 tiết =     2 tiết

ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT )
 
Tiết
Mục ( bài)
Nội dung điều chỉnh

Chương I. Phép nhân và phép chia đa thức (21 tiết)

1
§1.Nhân đơn thức với đa thức
 

2
3
§2.Nhân đa thức với đa thức
     Luyện tập
 

4
5
§3.Những hằng đẳng thức đáng nhớ
     Luyện tập
 

6
7
8
§4.Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
§5.Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
     Luyện tập
 

9
§6.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 

10
§7.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 

11
 
§8.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Giáo viên đưa ra ví dụ về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức để thay ví dụ 2.

12
 
13,14
§9.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
     Luyện tập
 

15
§10.Chia đơn thức cho đơn thức
 

16
§11.Chia đa thức cho đơn thức
 

17
18
§12.Chia đa thức một biến đa sắp xếp
      Luyện tập
 

19,20
Ôn tập chương I
 

21
Kiểm tra chương I
 

Chương II.  Phân thức đại số (17 tiết)

22
§1. Phân thức đại số
 

23
§2. Tính chất cơ bản của phân thức
 

24
25
§3.Rút gọn phân thức
     Luyện tập
 

26
27
§4.Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
     Luyện tập
 

28
§5.Phép cộng các PTĐS
 

29
30
§6.Phép trừ các PTĐS
    Luyện tập
 

31
§7.Phép nhân các PTĐS
 

32
§8.Phép chia các PTĐS
 

33
34
§9.Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
     Luyện tập
 

35
Ôn tập chương II

36
Kiểm tra chương II
 

37,38
Ôn tập học kì I
 

39
Kiểm tra HKI

40
Trả bài kiểm tra HKI (Đại số và Hình học)
 

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn (16 tiết)

41
§1. Mở đầu về phương trình
 

42
§2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách  giải
 

43
44
§3.Phương trình đưa về dạng ax + b = 0
     Luyện tập
 

45
46
§4.Phương trình tích
    Luyện tập
 

47,48
49
§5.Phương trình chứa ẩn ở mẫu
    Luyện tập
 

50
§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 

51
 
52,53
§7.Giải bài toán bằng cách lập phương trình ( tiếp )
    Luyện tập
 

54,55
Ôn tập chương III
 

56
Kiểm tra chương III
 

Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (12 tiết)

57
§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 

58
59
§2.Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.