Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Luyện thi THPT, Nguyên hàm – Tích phân, Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 75 trang bao gồm lý thuyết, công thức nguyên hàm, phân dạng và bài tập nguyên hàm – tích phân có đáp án, tài liệu do thầy Nguyễn Vũ Minh biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
+ F(x) và G(x) là các nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng (a,b). Khi đó:
(I) F(x) = G(x) + C
(II) G(x) = F(x) + C
Với C là một hằng số nào đó. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (I) đúng, (II) sai
B. (I) sai, (II) đúng
C. Cả (I) và (II) đều đúng
D. Cả (I) và (II) đều sai
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x/[(sinx)^2.(cosx)^2]^2 là?
A. tanx – cotx + C
B. -tanx – cotx + C
C. tanx + cotx + C
D. cotx – tanx + C
+ Cho hàm số f(x) = sinx + cos2x. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(π/2) = π/2

Hỏi và đáp