On vao 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về On vao 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu hỏi trắc nghiệm
Phần Hình Học 9
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu lựa chọn đúng.
Câu 1. Trên tiếp tuyến Ax của (O; R) lấy điểm B sao cho AB = R. Góc ở tâm AOB có số đo là bao nhiêu?
A. 1200. B. 600. C. 300. D. 450.
Câu 2. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
Hai cung tròn có số đo bằng nhau thì bằng nhau.
Trong một đường tròn, số đo của góc ở tâm bằng số đo của cung bị chắn.
Trong hai cung tròn, cung nào lớn hơn thì có số đo lớn hơn thì lớn hơn.
Trong hai cung tròn, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.
Câu 3. Cho ABC vuông cân tại A nội tiếp đường tròn tâm O, ta có:
A. Sđ AB = Sđ AC B. Sđ BC = 1800.
C. Sđ BC = Sđ BA + Sđ AC. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4. Cho AB và AC là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Biết BAC = 500 số đo cung nhỏ BC bằng.
A. 500. B. 900.
C. 1300. D. 650.
Câu 5. Xem hình vẽ 1 tìm kết luận sai:
AOB = COD = (.
Sđ AB = Sđ CD = (.
AB = CD.
AB // CD.
Câu 6. Cho (O), đường kính MN vuông góc với dây AB tại I như hình vẽ 2. Hãy tìm kết luận đúng.
A. IA = IB. B. AM = BM.
C. AM = BM. D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7. Đường thẳng xy là tiếp tuyến của (O) tại C kẻ dây AB//xy ta có:
AC = BC
OC là tia phân giác của AOB.
xy ( OC tại C.
Cả A, B, C đều đúng.
Câu 8. Cho hình vẽ 3, các góc nội tiếp là:
BAC, ABC, BFC. B. BEC, BFC, BAC.
C. BAC, ABC, ACB. D. ACB, ABC, BEC.
Câu 9. Trong hình 4 ta có:
A. xAB = B. xAB = Sđ AnB.
C. xAB = Sđ AmB. D. xAB = Sđ AmB.
Câu 10. Cho hình vẽ 5. Tìm kết luận đúng.
ANB = (Sđ AB + Sđ CD); AMB = (Sđ AB – Sđ CD).
ANB = (Sđ AB – Sđ CD); AMB = (Sđ AB + Sđ CD).
ANB = (AB + CD); AMB = (AB – CD).
ANB = (AB – CD); AMB = (AB + CD).

Câu 11. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc hai cung bằng nhau của một đường tròn thì bằng nhau.
Trong một đường tròn, Mọi góc nội tiếp cùng chắn một dây cung thì bằng nhau.
Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều là góc vuông.
Trong đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
Câu 12. Cho hình vẽ 6. Có I, J lần lượt là điểm chính giữa của các cung AB, AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng.
Tia AM chia cung BC thành hai cung bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.