on toan 9 hkI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về on toan 9 hkI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HK1
NĂM HỌC 2011 – 2012
I. ĐẠI SỐ:
CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI.CĂN BẬC BA
Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức:
Bài 1: Tính theo cách hợp lí nhất
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)

Bài 2: Tính giá trị các biểu thức sau (theo cách hợp lí)
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12)
13)
Dạng 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai:
Bài 1: Rút gọn biểu thức :
1) 2) 3)
4) ; 5) với a ≥ 0; 6) với b ≥ 0
7) 8) 9)
10) 11) 12)
13) 14)
15) ; 16) ;
17) 18)
19) 20)
Bài 2: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
Rút gọn biểu thức sau: A= với và
Cho biểu thức B = với x >0 và x 4
a) Rút gọn B
b) Tìm x để B = -3
Cho biểu thức: C; Với với và
Rút gọn C
Tìm giá trị của C khi x =
Tìm x để C < -1
Cho biểu thức D =
a) Rút gọn D
b) Tìm giá trị của a để D >0
c) Tìm giá trị của a để D = -1
Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của P
Rút gọn P.
Tìm x để P = 2.
Dạng 3: Giải các phương trình sau:
1) ; 2) ; 3) ; 4)
5) ; 6) ;
7) 8)
9) 10) ;
11)

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 1: Cho hàm số y = f(x) =
a) Tính: f(-3); f(-2); f(-1); f(0); f(); f(1); f(2)
b) Tìm x, biết: f(x) = 5; f(x) = –
c) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho: A(-6; 0); B(1; 3); C(0,5;6,5)
Bài 2: Cho hàm số: y = (m – 2)x + m + 1. (1)
Tìm m để:
a) Hàm số (1) là hàm số bậc nhất
b) Hàm số (1) đồng biến trên R
c) Đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 3)
e) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng: y =x – 2
g) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng: y = x + 6 tại một điểm trên trục tung
h) Đồ thị hàm số tạo với tia Ox một góc tù.
i) Đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng: y = – 2x – 1. Tìm toạ độ giao điểm của chúng
Bài 3: Viết phương trình đường thẳng thoả mãn mỗi điều kiện sau:
a) Song song với đường thẳng y = 3x và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 5
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – và đia qua điểm N(1; 1)
c) Đi qua hai điểm P(-2; -4) và Q(1;5)
Ghi chú: – Xem lại cách vẽ đồ thị

Hỏi và đáp