On thi vao lop 10 THPT 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về On thi vao lop 10 THPT 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ôn tập vào lớp 10 năm học 2011-2012
(sưu tầm)
Bài 1: Cho biểu thức :
Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P- Q x > 1.
c) x = thì Q Z
Bài 5 : Cho biểu thức P =
a) Rút gọn biểu thức sau P.
b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : P = .
b) Với x = thì P = – 3 – 2.
Bài 6 : Cho biểu thức : A =
a) Rút gọn biểu thức sau A.
b) Tính giá trị của biểu thức A khi x =
c) Tìm x để A < 0.
d) Tìm x để = A.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x 0, x 1. Biểu thức rút gọn : A = .
b) Với x = thì A = – 1.
c) Với 0 x < 1 thì A < 0.
d) Với x >1 thì = A.
Bài 7 : Cho biểu thức : A =
a) Rút gọn biểu thức sau A.
b) Xác định a để biểu thức A >.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a >0 và a9. Biểu thức rút gọn : A = .
b) Với 0 < a .
Bài 8 : Cho biểu thức: A = .
1) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức có nghĩa.
2) Rút gọn A.
3) Với x Z ? để A Z ?

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x ≠ 0 ; x ≠ 1.
b) Biểu thức rút gọn : A = với x ≠ 0 ; x ≠ 1.
c) x = – 2003 ; 2003 thì A Z .
Bài 9 : Cho biểu thức: A = .
a) Rút gọn A.
b) Tìm x để A < 0.
c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x ≠ 1. Biểu thức rút gọn : A = .
b) Với 0 < x < 1 thì A < 0.
c) x = thì A Z.
Bài 37 : Cho biểu thức: A =
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Chứng minh rằng: 0 < A < 2.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : x >0 ; x ≠ 1. Biểu thức rút gọn : A =
b) Ta xét hai trường hợp :
+) A >0 > 0 luôn đúng với x > 0 ; x ≠ 1 (1)
+) A < 2 2 > 0 đúng vì theo gt thì x > 0. (2)
Từ (1) và (2) suy ra 0 < A < 2(đpcm).
Bài 10 : Cho biểu thức: P = (a 0; a 4)
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị của P với a = 9.

Hướng dẫn :
a) ĐKXĐ : a 0, a 4. Biểu thức rút gọn : P =
b) Ta thấy a = 9 ĐKXĐ . Suy ra P = 4
Bài 11 :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.