ôn thi toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ôn thi toán 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GV: LÊ VĂN DUYẾN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II-TOÁN 7
NĂM HỌC 2013-2014
NS: 7/4/2014
A.ĐẠI SỐ:
I.LÍ :
ChươngI:
1 .Khái niệm:
Dấu hiệu điều tra là gì?
Tần số của giá trị là gì?
Mốt của dấu hiệu là gì?
2.Công thức:
a.Viết công thúc tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
b.Viết công thức tính tần suất.
3. Các loại bảng
a, Bảng tần số
b, Bảng tính giá trị trung bình của dấu hiệu
c, Lập biểu đồ đoạn thẳng
ChươngII:
1.Khái niệm:
+ Biểu thức đại số là gì?
+ Đơn thức là gì?.
+ Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
+ Bậc của đơn thức là gì?
+ Đa thức là gì?
+ Bậc của đa thức là gì?
+ Đa thức một biến là gì?
+ Bậc của đa thức một biến là gì?
+ Nghiệm của đa thức một biến là gì?
2. Các phép toán:
+ Tính giá trị của biểu thức đại số làm như thế nào?
+ Thu gọn đơn thức làm như thế nào?
+ Nhân các đơn thức làm như thế nào?
+ Cộng trừ các đơn thức đồng dạng làm như thế nào?
+ Cộng trừ đa thức nhiều biến làm như thế nào?
+ Cộng trừ đa thức một biến làm như thế nào?
+ Để kiểm tra x = a có là nghiệm của đa thức f(x) hay không làm như thế nào?

B.HÌNH HỌC:
I.LÍ :
1.Khái niệm:
+ Phát biểu các khái niệm: Tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác vuông cân.
+ Thế nào là: Đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao trong tam giác?
+ Trọng tâm của tam giác là gì?
+ Điểm cách đều ba cạnh của tam giác là gì?
+ Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là gì?
+ Nêu cách tìm trọng tâm tam giác?
2.Định lý
Phát biểu định lí tổng ba góc của tam giác; Địh lý Pi ta go trong tam giác vuông?
3.Tính chất:
Phả biểu tính chất: Ba đường trung tuyến, ba đường trung trực, ba đường phân giác, ba đường cao trong tam giác?
4.Quan hệ:
+ Phát biểu mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác?
+ Phát biểu mối quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu?
+ Phát biểu mối quan hệ giữa ba cạnh trong tam giác.(định lý, hệ quả).Bất đẳng thức tam giác?
II.PHẦN BÀI TẬP
A. ĐẠI SỐ:
Bài 1: Thời gian làm một bài tập toán(tính bằng phút) của 30 h/s lớp 7 được ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số và tính trung bình cộng của bảng số liệu trên.
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: Điểm kiểm tra học kỳ môn toán của một nhóm 30 h/s lớp 7 được ghi lại như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
3
9
8
7
5
2
2
N = 40

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số và tính trung bình cộng của bảng số liệu trên.
c) Nhận xét chung về chất lượng học của nhóm h/s đó.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3: Cho các đa thức :
P(x) = 3×5+ 5x- 4×4 – 2×3 + 6 + 4×2
Q(x) = 2×4 – x + 3×2 – 2×3 + – x5
a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến.
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x)
c)Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của P(x) nhưng không phải là nghiệm của Q(x)

Hỏi và đáp