Ôn Thi TNTH 2009-2010 Cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Ôn Thi TNTH 2009-2010 Cực hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

152 bài tập ôn tập vào lớp 10
Hùng Quốc – THCS Nguyễn Công Trứ

Phần 1: Các loại bài tập về biểu thức

Bài 1: Cho biểu thức :

Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P6

Bài 18: Cho biểu thức:
P=
Rút gọn P
Tìm các giá trị của a để P0 x

Bài 21: Cho biểu thức :
P
Rút gọn P
Tính khi x

Bài 22: Cho biểu thức:
P
Rút gọn P
Tìm giá trị của x để P=20

Bài 23: Cho biểu thức :
P
Rút gọn P
Chứng minh P

Bài 24: Cho biểu thức :
P
Rút gọn P
Tính P khi a=16 và b=4

Bài 25: Cho biểu thức:
P
Rút gọn P
Cho Ptìm giá trị của a
Chứng minh rằng P

Bài 26: Cho biểu thức:
P
Rút gọn P
Với giá trị nào của x thì P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.