ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 19 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 19, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 19

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1.(4 điểm)
Cho . Chứng minh rằng:

Cho hai số x, y thỏa mãn .
Tính giá trị của biểu thức:
Câu 2. (3 điểm)
Cho A = . Chứng tỏ A chia hết cho .
Câu 3. (3 điểm)
Giải phương trình:
Câu 4. (5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn và G là trọng tâm tam giác. Một đường thẳng qua G cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M và N.
Chứng minh rằng (3 điểm)
Chứng minh (2 điểm)
Câu 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC có . Trên tia đối của các tia BA và CA thứ tự lấy các điểm D và E sao cho BD = BC = CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính số đo các góc
của tam giác IDE.
Câu 6. (2 điểm)
Cho x, y, z > 0. Chứng minh rằng
=====hết =====

Hỏi và đáp