ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 14 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 14, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 14

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
a) Rút gọn biểu thức A =
(với
b) Cho a, b, c, d, e, f là các số thức khác 0 thỏa mãn và .
Tính giá trị biểu thức B =
Câu 2. (3 điểm)
Giải phương trình
Câu 3. (3 điểm)
Chứng minh rằng: Nếu số tự nhiên a không chia hết cho 5 thì chia hết cho 100
Câu 4. (5 điểm)
Cho đoạn thẳng AB, M là điểm nằm giữa A và B. Vẽ hai hình vuông AMCD và
BMEF cùng phía bờ AB. Gọi H là giao điểm của AE và BC.
Chứng minh ba điểm D, H, F thẳng hàng.
Gọi P là giao điểm của AC và DF. Chứng minh rằng khi điểm M thay đổi khoảng
cách từ điểm P đến đường thẳng AB luôn không đổi.
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình thang ABCD , , hai đường chéo vuông góc với nhau. Cho biết AB = a; CD = b. Tính giá trị nhỏ nhất của diện tích hình thang ABCD.
Câu 6. (2 điểm)
Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn ab + bc + ca = 3abc. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =
=== hết===

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.