ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 12, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 12

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
a) Thu gọn các biểu thức sau:
A =
b) Chứng minh rằng giá trị biểu thức C = không đổi khi a thay đổi luôn thỏa mãn điều kiện .
Câu 2. (4 điểm)
a) Giải phương trình
b) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của
Câu 3. (4 điểm)
Chứng minh rằng:
a) Chứng minh B = a55a3 + 4a chia hết cho 120 với mọi số nguyên a.
b) là hợp số (, n > 1).
Câu 4.(5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn, hai đường cao BM và CN cắt nhau tại H.
a) Chứng minh AH BC và AN. AB = AM. AC
b) Trên BH và CH lần lượt lấy các điểm I và K sao cho . Chứng minh tam giác AIK là tam giác cân
Câu 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC. Vẽ hình bình hành AEDF có E AB; F AC. Biết diện tích các tam giác EBD và FDC theo thứ tự bằng a2 và b2.
Chứng minh rằng diện tích tam giác ABC bằng (a + b)2.
———-Hết——–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.