ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 11, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 11

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
Cho biểu thức
Rút gọn biểu thức P.
Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.
Câu 2. (4 điểm)
a) Chứng minh rằng: Tích của 8 số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 128.
b) Cho và . Chứng minh rằng
Câu 3. (3 điểm)
Giải phương trình
Câu 4. (4 điểm)
Cho hình thang ABCD (AB // CD; AB < CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau
O, hai tia DA và CB cắt nhau tại M.
a) Chứng minh tam giác MBD và tam giác MAC có cùng diện tích.
b) MO cắt AB và CD lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng
Câu 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn và G là trọng tâm tam giác. Một đường thẳng qua G cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M và N.
Chứng minh rằng và
Câu 6. (2 điểm)
Cho a, b là hai số dương thỏa mãn a.b = 1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A =
=== hết===

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.