ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 08 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 08, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 08

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
Cho biểu thức A = với a > b > 0
Rút gọn A.
Biết a – b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của A
Câu 2. (5 điểm)
Cho a và b là hai số dương khác nhau thỏa mãn . Chứng minh rằng
b) Cho s, t, x, y, z là các số nguyên và tổng s + t + x + y + z chia hết cho 5. Chứng
minh rằng tổng s5 + t5 + x5 + y5 + z5 chia hết cho 5.
Câu 3. (3 điểm)
Giải phương trình
Câu 4. (5 điểm)
Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB bằng đường chéo AC và CD2 = 2BC2.
Gọi M là trung điểm CD.
a) Chứng minh CMB CBD
b) Tính số đo .
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD, E và F lần lượt là các điểm trên các cạnh BC và CD sao cho BF = DE. Gọi G là giao điểm BF và DE.
Chứng minh GA là tia phân giác của .
=== hết===

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.