ÔN THI HSG THÁNG 10 – TOÁN 9 – ĐỀ 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ÔN THI HSG THÁNG 10 – TOÁN 9 – ĐỀ 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 10

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
Rút gọn biểu thức A =
Tính giá trị biểu thức B = với a = và b =
Câu 2. (3 điểm)
Cho . Chứng minh rằng:
Câu 3. (4 điểm)
Giải phương trình:
Chứng minh rằng nếu a, b là hai số nguyên tố lớn hơn 3 thì a2 – b2 chia hết cho 24
Câu 4. (5 điểm)
Cho hình thang ABCD (AB//CD). O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.
Đường thẳng qua O song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại M và N.
a) Chứng minh :
b) Cho biết SAOB = a2 ; SCOD = b2 . Tính SABCD theo a và b.
Câu 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC có BC = a; AC = b và AB = c thỏa mãn . Điểm
O nằm trong tam giác ABC. M, N, P lần lượt là hình chiếu của O trên các cạnh AB, BC và CA. Chứng minh rằng khi O thay đổi, tổng AM + BN + CP có giá trị không đổi.
Câu 6. (1 điểm)
Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Q =
=== hết===

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.