ÔN THI HSG THÁNG 10 – ĐỀ 06 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ÔN THI HSG THÁNG 10 – ĐỀ 06, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 06

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
Tính giá trị của biểu thức
Chứng minh biểu thức luôn nhận giá trị âm với mọi giá trị của x thỏa mãn
Câu 2. (2 điểm)
Cho ba số nguyên x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z chia hết cho 6. Chứng minh
rằng giá trị của biểu thức M = (x + y)(y + z)(z + x) – 2xyz cũng chia hết cho 6.
Câu 3. (4 điểm)
Giải phương trình
Cho a + b + c = 0. Tính giá trị biểu thức
Câu 4. (5 điểm)
Cho hình bình hành ABCD, điểm M nằm giữa A và B. Tia DM cắt AC tại I, cắt tia CB tại N.
Chứng minh rằng khi M di chuyển trên AB, tích AM. CN có giá trị không đổi.
Chứng minh
Qua I kẻ đường thẳng song song với DC cắt AD tại K.
Chứng minh rằng
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình thang ABCD (AB // CD), AB = 1cm, CD = 7cm. Hai điểm M, N thuộc các cạnh bên AD và BC sao cho MN // AB và MN = 5cm.
Chứng minh
Câu 6 .(2 điểm)
Chứng minh bất đẳng thức: (a, b, c > 0)
==== HẾT ====

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.