ÔN THI HSG THÁNG 10 – ĐỀ 05 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ÔN THI HSG THÁNG 10 – ĐỀ 05, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 05

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
a) Cho . Tính giá trị biểu thức
b) Tính giá trị biểu thức tại
Câu 2. (3 điểm)
Giải phương trình:
Câu 3. (3 điểm)
Cho số nguyên dương n thỏa mãn n và 10 là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh chia hết cho 40
Câu 4. (5 điểm)
Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến và phân giác kẻ từ A cắt BC lần lượt tại M và D. Đường thẳng kẻ từ D vuông góc AD cắt AM tại Q và cắt AB tại P. Qua P kẻ đường thẳng song song BC cắt AM, AD theo thứ tự tại I, K.
a) Chứng minh ID // AC
b)Từ P vẽ đường thẳng vuông góc AB cắt AD tại H. Chứng minh QH BC.
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là hình chiếu của B trên AC. E, F, M, N lần lượt là trung điểm của AB, DH, HC, AD. Chứng minh rằng EF MN.
Câu 6. (2 điểm)
Với hai số thực không âm thỏa mãn a2+ b2 = 4.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
========hết========

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.