ÔN THI HSG THÁNG 10 ĐỀ 04 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ÔN THI HSG THÁNG 10 ĐỀ 04, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 1. TÍNH VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ NHIỀU DẤU CĂN .
Ví dụ 1. Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
Ví dụ 2. Rút gọn
a) b)
Ví dụ 3. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện xyz = 100. Tính giá trị biểu thức

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 04

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
Cho biểu thức
Tính giá trị của biểu thức P với ;
Cho các số a, b, c đôi một khác nhau. Rút gọn biểu thức:

Câu 2. (3 điểm)
Cho biểu thức . Rút gọn A và tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.
Câu 3. (5 điểm)
Giải phương trình
Chứng minh rằng: Nếu tổng của hai số nguyên chia hết cho 3 thì tổng các lập phương của chúng chia hết cho 9.
Chứng minh rằng nếu ba số dương a, b, c có tổng bằng 1 thì
Câu 4. (5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là điểm nằm giữa A và B, I là điểm trên tia đối của tia AC sao cho AM = AI.
Chứng minh CM BI.
Trên BC lấy điểm P sao cho BP = 2CP. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng
BC có chứa điểm A, vẽ tia Px sao cho . Tia Px cắt tia CA tại điểm D.
Tính số đo .
Câu 5. (3 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A và điểm M nằm trong tam giác. Gọi D, E, F thứ tự là
Hình chiếu vuông góc của M trên BC, AC, AB. Hãy xác định vị trí điểm M sao cho tổng MD2 + ME2 + MF2 có giá trị nhỏ nhất.
==== hết ====

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.