ÔN THI HSG CẤP HUYỆN – THÁNG 10 – ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ÔN THI HSG CẤP HUYỆN – THÁNG 10 – ĐỀ 02, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP
Tiết 1.
TÌM ĐIỀU KIỆN CHO BIẾN ĐỂ BIỂU THỨC ĐÃ CHO CÓ GIÁ TRỊ NGUYÊN
Ví dụ 1. Tìm số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị nguyên:
a) b) c) d)
Ví dụ 2. Tìm số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị nguyên:
a) b) c)
Ví dụ 3. Tìm số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị nguyên:

a) b) c) d)
Ví dụ 4. Tìm x để biểu thức có giá trị nguyên.
Tiết 2 – 3: Hướng dẫn giải một đề thi học sinh giỏi cấp huyện
ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 02

Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1. (4 điểm)
Rút gọn biểu thức A =
Tính giá trị biểu thức B = với a = và b =
Câu 2. (3 điểm)
Cho a, b là hai số nguyên. Chứng minh rằng giá trị biểu thức
luôn chia hết cho 30.
Câu 3. (5 điểm)
a) Cho biết và . Chứng minh rằng a + b + c = abc
b) Giải phương trình:
Câu 4. (5 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2cm; AB = 4cm. Kẻ đường thẳng qua C vuông góc với AC cắt các đường thẳng AB, DB lần lượt tại E và F.
Tính độ dài các đoạn thẳng BE và DF.
Gọi M là điểm di chuyển trên cạnh AB (M khác A, M khác B), CM cắt AD tại K Gọi S1 là diện tích tam giác MCE, S2 là diện tích tam giác MAK. Tìm vị trí điểm
M trên AB để .
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. M là điểm bất kì nằm trong hình vuông .
Chứng minh rằng
=== hết =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.