ÔN THI HỌC KỲ 2 CẤP TÓC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN THI HỌC KỲ 2 CẤP TÓC, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRUNG TÂM TRÍ ĐỨC-GV:HUỲNH HUY CƯỜNG-0972530798

ÔN THI HỌC KỲ II
Bài 1:
Cho phương trình bậc hai: x2 – 2x + m = 0 (với m là tham số)
Giải phương trình với m = – 15;
Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 8.

câu 3: cho pt
chứng tỏa rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi x
tìm giá trị của A= theo m
tìm m sao cho A=8
tìm m để

câu 4 : cho (P) y=2 và (D) y = -x + 1
vẽ chúng cùng trục
tìm tọa độ điểm chung của chúng
viết pt (d) // (D) và cắt (P) tại điểm có hoành độ là 1.

Bài 5
Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính BC. A là điểm nằm trên nửa đường tròn (AB < AC), D là điểm nằm giữa O và C. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt AC tại E.
Chứng minh ABDE là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh ABE = ADE
Đường thẳng DE cắt đường thẳng BA tại F:
Chứng minh: FA . FB = FE . FD
Gọi M là trung điểm của EF, chứng minh AM là tiếp tuyến của (O).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.