Ôn thi hk2 toán 9 _phần đâị số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ôn thi hk2 toán 9 _phần đâị số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- PHẦN ĐẠI SỐ
Đề 1:Câu 1. (2,5 điểm) a)Cho phương trình 3×2 – 7x + 2 = 0.
Không giải phương trình, hãy tính : Δ ; x1 + x2  ; x1.x2
b)Giải phương trình x2 + 4x – 21 = 0
c)Giải hệ phương trình 
Câu 2. (2,0điểm) Cho hàm số y = 2×2 có đồ thị (P) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Đường thẳng y = ax ( a >0) cắt (P) tại điểm có tung độ bằng 2. Tìm a .
Câu 3. (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – mx + m − 1 = 0 ( ẩn x)
Giải phương trình khi m = 2014
Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị của m, biết x12 + x22 = 2
Đề 2:Bài 2/(2đ)a/ Giải phương trình: x4 + 4×2 – 5 = 0
b/Cho phương trình: .Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm . Không giải phương trình tính:
Bài 3/(2,5đ) Cho phương trình bậc 2 ẩn x, tham số m:
Tìm m để phương trình có nghiệm là 2. Tìm nghiệm còn lại.
Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho:

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- PHẦN ĐẠI SỐ
Đề 1:Câu 1. (2,5 điểm) a)Cho phương trình 3×2 – 7x + 2 = 0.
Không giải phương trình, hãy tính : Δ ; x1 + x2  ; x1.x2
b)Giải phương trình x2 + 4x – 21 = 0
c)Giải hệ phương trình 
Câu 2. (2,0điểm) Cho hàm số y = 2×2 có đồ thị (P)
Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
Đường thẳng y = ax ( a >0) cắt (P) tại điểm có tung độ bằng 2. Tìm a .
Câu 3. (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – mx + m − 1 = 0 ( ẩn x)
Giải phương trình khi m = 2014
Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị của m, biết x12 + x22 = 2
Đề 2:Bài 2/(2đ)Giải phương trình: x4 + 4×2 – 5 = 0
b/ Cho PT .Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm . Không giải phương trình tính:
Bài 3/(2,5đ) Cho phương trình bậc 2 ẩn x, tham số m:
a/Tìm m để phương trình có nghiệm là 2. Tìm nghiệm còn lại.
b/Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
c/Tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho:
Đề 3:Câu 1: ( 2,0đ)
Giải hệ 3x – y = 3
Giải phương trình : 2×2 – 5x + 3 = 0
Câu 2: (2,0đ) Cho hàm số y = ( x2 có đồ thị (P)
a/Nêu tính chất của hàm số này
b/Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy
c/Trên (P) lấy hai điểm M, N lần lượt có hoành độ là ( 2; 1. Viết phương trình đường thẳng M N
Câu 3 : (2,0đ)Cho phương trình bậc hai : 2×2 – 6x + 3m = 0 (m là tham số )
Giải phương trình khi m = 0
Tìm m để phương trình có một nghiệm x1 = 2. Tính nghiệm còn lại x2.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 sao cho x + x = 3
Đề4:Câu 2 : (2,0đ)Cho phương trình bậc hai ẩn x : x2 + (m + 1)x + m = 0
a)Giải phương trình khi m = 1
b)Tìm m để phương trình có một nghiệm x1 = 4. Tính nghiệm còn lại x2.
c)Tìm m để pương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều kiện đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 3:Một xe khách đi từ A đến B dài 90km, đến B xe nghỉ lại 45 phút rồi về lại A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h. Thời gian từ lúc đi đến lúc trở về A là 5 giờ.
Tính vận tốc lúc đi của ô tô?

Đề 3:Câu 1: ( 2,0đ) a/ Giải hệ
3x – y = 3
b/Giải phương trình : 2×2 – 5x + 3 = 0
Câu 2: (2,0đ

Hỏi và đáp