on thi hk1 q3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về on thi hk1 q3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Q.3
Trường THCS Hai Bà Trưng

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn Toán Lớp 9 – Năm Học 2016 – 2017
Thời gian: 90 phút
—//—

Bài 1: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b)
c)

Bài 2: (2 điểm) Giải các phương trình:
a)
b)

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (d1) và hàm số y = – 2x + 3 có đồ thị (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Xác định các hệ số a, b biết đường thẳng (d3) y = ax + b song song với (d1) và đi qua điểm A (– 6 ; 2).

Bài 4: (1 điểm) Cho biểu thức: A = (với x 0; x ≠ 1)
a) Rút gọn biểu thức A
b/ Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Bài 5: (3,5 điểm) Từ một điểm A ở ngoài (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O) (B và C là 2 tiếp điểm)
a) Chứng minh 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b) Đường thẳng qua B và song song với OC cắt đường thẳng qua C và song song với OB tại D. Chứng minh tứ giác BDCO là hình thoi và A, D, O thẳng hàng.
c) Xác định vị trí của A sao cho SABC = 2SBDCO.
d) Trong (ABC, chứng minh: sin2B – cos2B = cosA.

—HẾT—

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 9 HKI (2016-2017)

Bài 1: (2 điểm)
a) = =
b) = =
c) = =
= = = =

Bài 2: (2 điểm)
a) (
( ( x = 9. Vậy: S = 9
b) (
( ( . Vậy: S = 9 ; – 1

Bài 3: (1,5 điểm)
a) Vẽ đúng (d1), (d2)
b) (d3) // (d1) ( a = ; A ( (d3) ( 2 = (– 6) + b ( b = 5

Bài 4: (1 điểm)
a) A = = = =
b) A ( Z khi ( Ư(2) = ±1; 2 (vì ≥ – 1) ( x ( 0; 4; 9

Bài 5: (3,5 điểm) BD cắt AC tại E, CD cắt AB tại F
a) ABO = ACO = 900 ( ABOC nội tiếp đường tròn.
b) BD // OC, CD // OB và OB = OC ( BDCO là hình thoi ( DO ( BC.
Chứng minh được D là trọng tâm của (ABC ( AD ( BC ( A, D, O thẳng hàng.
c) SABC = 2SBDCO ( AH.BC = 2.DO.BC ( AH = 2.DO ( AH = 4.HO
Ta có: BH2 = AH.HO = 4HO2 ( BH = 2.HO, mà BH2 + HO2 = R2 (
BO2 = AO.OH (
d) sin2B – cos2B =

Hỏi và đáp