ôn thi c3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ôn thi c3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20 /8 / 2011.
Phần I: đại số
Chương I: căn bậc hai – căn bậc ba
Bài 1. Căn bậc hai – hằng đẳng thức (2 buổi)
*ĐN : Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2=a.
*a>0 : Có hai căn bậc hai là :
*a=0 : Có một căn bậc hai là
*a(x+y)22
b)áp dụng bất đẳng thức Côsi : dấu “=” xảy ra khi a=b.

*Bài 7: Tìm các số x,y,z thoả mãn đẳng thức :

*Gợi ý : Biến đổi thành :

B- Bài tập HS tự làm
Bài 1: Không dùng máy tính hãy so sánh
a, 2và 10 -3và 15 -3và -12
2và 53 và (căn bậc 3)
b, và 15 1 và
và 2 14 và
c, 3+ và 61và 2và 3
d, và và
Bài 2: Biểu thức sau đây xác định với giá trị nào của x
ABCDE
FGHIJK= MN
PQRU
Bài 3a, Cho A= 6+2và B= 6-2Tính A+B ; A-B ; A.B ; A:B
3b, Cho Cvà DTính C+D ; C-D ; C.D ; C:D
Bài 4 Thực hiện phép tính
AB
CD=
EF=2
G=(15H.
IJ
Bài 5:Rút gọn các biểu thức sau
AB
CD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.