on thi 24 tuan chon loc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về on thi 24 tuan chon loc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 24 TUầN
NĂM HỌC 2010 – 2011
A. Phần số nguyên
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính
a) (-14).25 b) (-47). (-5) c) 15.(-3) d) (+45).(+6)
Bài 2: Tính
a) (-37 – 17). (-9) + 35. (-9 – 11) b) (-25)(75 – 45) – 75(45 – 25)
c) (-50 +19 +143) – (-79 + 25 + 48) d) 19.25 + 9.95 + 19.30
e) (-8).25.(-2). 4. (-5).125 f) (-12).46 – 12.54
Bài 3: Tính
1) 215 + (-38) – (- 58) + 90 – 85 2) 31 – [26 – (209 + 35)]
3) 29-(-25) + ( + 40) 4) (- 24 ) + (- 30 ) – ( – 40)
5) 33 –( -46) + ( -32) – (+ 15) 6) (- 54 ) + (+ 39) – ( +10) + ( – 85)
Dạng 2: Tìm x
Bài 1: Tìm x biết:
a/ -x + 8 = -17 b/ 35 – x = 37 c/ -19 – x = -20 d)/ x – 45 = -17
Bài 2: Tìm x biết
a/ |x + 3| = 15 b/ |x – 7| + 13 = 25 c/ |x – 3| – 16 = -4 d/ 26 – |x + 9| = -13
Bài 3: Tìm x biết:
a/ 5 – (10 – x) = 7 b/ – 32 – (x – 5) = 0 c/ – 12 + (x – 9) = 0 d/ 11 + (15 – x) = 1
Bài 4: 1/Tìm x biết:
a/ 11x = 55 b/ 12x = 144 c/ -3x = -12 d/ 0x = 4 e/ 2x = 6
Bài 5: Tìm x biết:
a/ (x+5) . (x – 4) = 0 b/ (x – 1) . (x – 3) = 0 c/ (3 – x) . ( x – 3) = 0
d/ x(x + 1) = 0 e) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4) f) 8 – (x – 10) = 23 – (- 4 +12)
Hướng dẫn :
Ta có a.b = 0 Khi a = 0 hoặc b = 0
a/ (x+5) . (x – 4) = 0
(x+5) = 0 hoặc (x – 4) = 0
* x+5 = 0 * x – 4 = 0
x = –5 x = 4
Vậy x = – 5 hoặc x = 4
Bài 6: Tìm x ,biết
1) 7 – x = 8 – ( – 7) 2) x -8 = ( -3 ) – 8
3) 11 – (15 + 11) =x – ( 25 -9 ) 4) 2 – x = 17 –( – 5)

Dạng 3: so sánh , Tìm ước , bội
Bài 1: 1/ Điền dấu ( >,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.