Ôn tập trong tết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Ôn tập trong tết, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRONG TẾT. TOÁN 8

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a)a(b+c) – 2(b+c); c) 9×2-24x+16y2;
b) 7x+7y+px+py; d) x4-y4
Bài 2: Rút gọn các phân thức sau
a) ; b) ;
c) ; d)
Bài 3: Giải các phương trình sau
(4-2x) + (5x-3) = (x-2) – (x+3); c) 5-3x – (4-2x) = x-7 – (x-2)
(x+2)(2x-3)(3x-4) = 0; d) x2-1=0
Bài 4: Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc A; B; C; D tỉ lệ thuận với 5; 8; 13; 10. Tính số đo các góc của tứ giác.
Bài 5: Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi M; N; P; Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB; AC; CD; BD.
Tứ giác MNPQ là hình gì?
Tìm điều kiện của hình thang ABCD để MNPQ là hình thoi.
Khi ABCD là hình thang cân có hai đường chéo vuông góc thì MNPQ là hình gì?
Bài 6: Cho hình chữ nhật ABCD. Nối AC và kẻ đường cao DE của tam giác DAC. Gọi M; N; P lần lượt là trung điểm của BC; AE; DE. Nối MN; ND; CP. Chứng minh”
Hai tam giác AND và DPC đồng dạng.
ND vuông góc với NM.
Lưu ý:
– Lớp trưởng phôtô đầy đủ cho mỗi các bạn một đề cương.
– Yêu cầu tất cả các em phải tự giác làm số bài tập trên. (làm vào trong vở bài tập Hình học 8).
– Ngày 22 tháng 02 năm 2010 nạp cho lớp trưởng để nạp về Nhà trường kiểm tra; đánh giá kết quả ôn tập.

Hỏi và đáp