ôn tập: trắc nghiệm+ tự luận kỳ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ôn tập: trắc nghiệm+ tự luận kỳ 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 8
I. TNKQ: Chọn kết quả đúng:
1/ Phương trình nào là pt bật nhất một ẩn:
A. ax + b = 0; B. ax + b = 0(a0) ; C. 2×2 + 3 = 0 ; D. 0x + 1 = 0.
2/ Phương trình – 2x + 4 = 0 có nghiệm là:
A.x = 2; B. x = -2 ; C. x = 4; D. x= – 4 .
3/ Phương trình – 0,5x – 2 = – 3 có nghiêm là:
A. x = 1; B. x = 2 ; C. x = -1; D. x= – 2.
4/ Tập nghiệm của pt ( x – 2)( x+ 5) = 0 là:
A. S = 2; 5; B. S = -2 ; – 5; C. S = 2; -5 ; D. S= -2 ; 5.
5/ Điều kiện xác định của pt là:
A. x 0; B. x 1; C. x 1 và x -1; D. x 0 và x 1.
6/ Điều kiện xác định của pt là:
A. x 3; B. x -3; C. x 0 và x 3; D. x 3 và x -3.
7/ Cho phương trình ( m-3)x + m + 5 = 0. Điều kiện của m để pt là pt bậc nhất một ẩn:
A. m = 3; B. m 3; C. m 5 ; D. m -3.
8/ Với giá trị nào của k thì phương trình ( k + 1)x – 2k + 3 = 0 có nghiệm là x = – 1:
A. k = 0; B. k = 1; C. k = 2; D. k = 3.
9/ Nếu ab, thì :
A. 3a 3b ; B. -5a -5b ; C. 3a – 5 3b – 5; D. 10 – 2a 10 – 2b.
10/ ABC vuông tại A. Khi đó:
A. >900; B. < 900; C. =900 ; D. = 1800.
11/ x = 0 thỏa mãn bất đẳng thức:
A. x >3; B. x 1; C. 2x+5 -3×2 + 7; D. x 2.
12/ x = – 3 là nghiệm của bất phương trình :
A. 2x + 1 >5 ; B. -2x > 4x+1; C. 2 – x 10 – x.
13/ Số nguyên lớn nhất thỏa mãn BPT 0,2 + 0,1x < -0,5 là:
A. x= 1; B. x = -1; C. x = 8 ; D. x = – 8.
14/ Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn BPT + 0,2x > – 1,5 là:
A. x = 5; B x = -11 ; C. x = 7; D. x = -9.
15/ Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :
A.x -2 C.x -2 D.x – 2
16/ Tỉ số của đoạn thẳng AB = 5cm và đoạn thẳng CD = 2dm là:
A. ; B. ; C. ; D. 4.
17/ Cho và CD = 3, độ dài AB là: A. ; B. 2; C. ; D. .

18/ Cho hình vẽ, MNBC.Chọn khẳng định đúng: A. ;
B. ; C. ; D..

19/ Cho hình vẽ, MNBC, độ dài BC trên hình là:
A. 14; B. 20; C. 15; D. 22

20/ Độ dài x trên hình là:.(Với AD là phân giác góc A)

A.5,3; B.6,3; C.7,3; D.8,3

21/ Cho ABC A/B/C/ và AB = 3cm; BC = 5cm; CA = 7cm và A/B/C/ có cạnh nhỏ nhất là 4,5cm. Khi đó độ dài của cạnh B/C/ là:
A

Hỏi và đáp