Ôn tập toán 9 học kì 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Ôn tập toán 9 học kì 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm học 2012 – 2013)
Đại số
Câu 1:Vẽ đồ thị của hàm số y = 2×2
Câu 2:Cho phương trình x2 – 7x + 12 = 0.Xác định hệ số a, b, c và giải phương trình
Câu 3:Giải các hệ phương trình sau
a) b)
Câu 4:Giải phương trình sau x4 – 3×2 + 2 = 0
Câu 5:Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 1) và B( – 2; 7)
Câu 6:Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = -3x + 4.Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Câu 7:Quãng đường AB dài 120km.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10km/h nên đến B trước ô tô thứ hai 24 phút.Tính vận tốc mỗi xe
Câu 8:Cho phương trình bậc hai ẩn x, tham số m :x2 + 5x + m – 2 = 0.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng âm
Câu 9:Cho phương trình bậc hai ẩn x, tham số m : x2 + mx + m – 2 = 0.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 trái dấu thỏa x12 + x22 = 20
Câu 10:Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2(m+3)x + 4m + 8 = 0 (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm phân biệt
Hình học

Câu 1:Một hình tròn có bán kính là 10cm.Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó
Câu 2:Một hình tròn có diện tích là 36cm2.Tính chu vi hình tròn đó
Câu 3:Một hình tròn có chu vi là 16cm.Tính diện tích hình tròn đó
Câu 4:Một hình trụ có diện tích toàn phần là 60cm2, diện tích xung quanh là 10cm2.Tính bán kính đường tròn đáy hình trụ
Câu 5:Một hình cầu có diện tích mặt cầu là 100cm2.Tính thể tích hình cầu đó
Câu 6:Cho điểm S nằm ngoài đường tròn (O).Qua S kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC (cát tuyến không đi qua tâm)với đường tròn. Gọi I là trung điểm của BC.
a)Chứng minh rằng tứ giác SAOI nội tiếp
b)Chứng minh rằng SA2 = SB.SC
Câu 7:Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh huyền bằng 29cm, hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 1cm.Tính độ dài mỗi cạnh góc vuông nói trên
Câu 8:Cho hình nón có chiều cao 12cm, độ dài đường sinh là 13cm.Tính thể tích hình nón
Câu 9:Trên đường tròn (O), đường kính AB bằng 2R, lấy điểm M (Khác A và B).Vẽ tiếp tuyến với (0) tại A.Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến trên tại C.Chứng minh BM.BC = 4R2.
Câu 10:Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH().Gọi N và M lần lượt là trung điểm AC và HC.Chứng minh ABMN là tứ giác nội tiếp
Câu 11:Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn(O) đường kính AB.Đường thẳng BC cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) ở S.Gọi E là giao điểm của tia BD và AS.Chứng minh rằng tứ giác CDES nội tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.