Ôn tập toán 9 Hki i -2013-2014 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ôn tập toán 9 Hki i -2013-2014, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN 9
ĐẠI SỐ
CHỦ ĐỀ 1: CĂN THỨC – RÚT GỌN BIỂU THỨC
I. CĂN THỨC:
( Kiến thức cơ bản:
1. Điều kiện tồn tại : Có nghĩa
2. Hằng đẳng thức:
3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương: ;
4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương: ;
5. Đưa thừa số ra ngoài căn: ;
6. Đưa thừa số vào trong căn: ;
;
7. Khử căn thức ở mẫu: ;
8. Trục căn thức ở mẫu:
( Bài tập:
( Tìm điều kiện xác định: Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau đây xác định:
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9)
( Rút gọn biểu thức
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)
11) 12)
13) 14)
15) 16)
17) 18)
19) 20)
21) 22)
23)
24) + 25) 2+ -3
26) – + 3 ( 1 ) 27)

28) + 29) 3- 2+5
( Giải phương trình:
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7) 8)
9) 10)
11) 12)
13) = 5 14) = + 2
15) = 18 16) 3- 5+ 7= 28
II. CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN:
A.CÁC BƯỚC THỰC HIÊN:
( Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)
(Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.
(Quy đồng, gồm các bước:
+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.
+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.
+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.
(Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.
(Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.
(Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).
(Rút gọn.
B.BÀI TẬP LUYỆN TẬP:
Bài 1 Cho biểu thức : A = ;( với x >0 và x ≠ 1)
1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại
Bài 2. Cho biểu thức : P = ; ( Với a 0 ; a 4 )
1) Rút gọn biểu thức P.
2) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.
Bài 3: Cho biểu thức A =
1/.Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa
2/.Rút gọn biểu thức A
3/.Với giá trị nào của x thì A< -1
Bài 4: Cho biểu thức A = ; ( Với )
a) Rút gọn A
b) Tìm x để A = – 1
Bài 5: Cho biểu thức : B =
a; Tìm TXĐ rồi rút gọn biểu thức B
b; Tính giá trị của B với x =3
c; Tìm giá trị của x để
Bài 6: Cho biểu thức : P =
a; Tìm TXĐ
b; Rút gọn P
c; Tìm x để P = 2
Bài

Hỏi và đáp