ÔN TẬP TOÁN 8 (sưu tầm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN TẬP TOÁN 8 (sưu tầm), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập học kì I
A) Đại số
1 : Tìm x biết:
a) 2x (x-5) – x(3+2x) = 26 b) 5x (x-1) = x- 1 c) 2(x+5) – x2- 5x = 0 d) (2x-3)2- (x+5)2= 0
e) ( 3x – 1 )( 2x + 7 ) – ( x + 1 )( 6x – 5 ) = 16 f) ( x + 4 )2 – ( x + 1 ) ( x – 1) = 16
g) ( 2x – 1 )2 – 4 ( x + 7 ) ( x – 7 ) = 0 h ) 5( x + 3 ) – 2x ( 3 + x ) = 0
i) ( x – 4 )2 – 36 = 0 j) x( x – 5 ) – 4x + 20 = 0
k) ( 2x + 5 ) ( 2x – 5 ) + ( 4 x5 – 2 x4 ) : (-x3) = 15
Bài 2: Chứng minh rằng biểu thức:
A = x(x – 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x. B= 4×2- 4x +3 >0 với mọi x
Bài 3 : Với giá trị nào của a để đa thức ( 3×3 + 10×2 + a – 5) chia hết cho đa thức ( 3x + 1 )
Bài 4 : Thực hiện các phép tính sau:
a) + bc) + +
d) e) f)
Bài 5) Cho biểu thức : A =
a) Tìm điều kiện xác định của A & Rút gọn A
b) Tìm x để A = 9 va` Tính giá trị của biểu thức A với x =
Bai 6) Cho biểu thức B =
a/ Tìm điều kiện xác định của B & Rút gọn B
b/ Tính giá trị của biểu thức B với x = 2008
Bai`7) Cho phân thức P = a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định. b) Rút gọn biểu thức P. Tính giá trị của P tại x = 6. c) Tìm x để phân thức có giá trị là số nguyên.
Bai`8) Cho phân thức:
.a) Tìm x để phân thức được xác định.
.b) Tìm x để phân thức có giá trị bằng 0.
c) Rút gọn phân thức.

Chứng minh đẳng thức.
e) Tính.
Bai 9) a) Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số? Dạng tổng quát.
b) Rút gọn.
Chứng minh hằng đẳng thức.
a) Phát biểu quy tắc đổi dấu? & Áp dụng. Rút gọn:

Tìm giá trị của x để phân thức:
Bai`10. Tìm a để đa thức 6×3 + x2 – 29x + a chia hết cho đa thức 2x – 3 11 . Cho biểu thức
a) Với giá trị nào của x thì biểu thức A có nghĩa. b) Rút gọn A.c) Tìm x sao cho A = . d) Tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị dương.
SGK –tr62 Bài tập 58 ->64 SBT : bài 54 ,55 ,56 ,59 ,61 64 ,65, 66, 67
B) Hình Học :
Bai`1) Cho đường cao AH. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. a) Chứng minh tứ giác BMNP là hình bình hành. b) Tứ giác MHPN là hình gì? vì sao? Bai` 2 ) Cho tam giac ABC đường cao AH. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. a) Chứng minh tứ giác BMNP là hình bình hành. b) Tứ giác MHPN là hình gì? vì sao?
c) ABC th/m d/kien gì thì AMPN là hình chữ nhật , thoi , vuông?
Bai` 3) -Cho hcn ABCD. QuaA vẽ Ax// BD, Ax cắt đường thẳng CB tại E.
a) Chứng minh ABDE làhbh , Chứng minhACE cân
c) Vẽ AMBD (M thuộc BD); BNAE (N thuộc AE).Chứng minh AMBN là hcn
Bài 4) Cho tam giác ABC cân tại A, đường phân giác AM. Gọi I là trung điểm AC, K là điểm đối xứng của M qua I. a) Tứ giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.