Ôn tập toán 8 kỳ 2 – tự luận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ôn tập toán 8 kỳ 2 – tự luận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập lớp 8 phần tự luận kỳ 2

Đề 1:
1/. Giải các phương trình sau:

2/. Lúc 7 giờ, một người đi xe máy khởi hàng từ a với vận tốc 30km/h. Sau đó 1 giờ, người thứ hai cũng đi xe mát từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h. hopỉ đến mấy giờ người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?
3/ Cho tam giác ABC vuông tại có AB=6cm, Ac=8cm. Vẽ đường cao AH.
Tính BC.
Chứng minh AB2 = BH.BC và tính BH, CH
Vẽ phân giác AD của góc A (D thuộc BC). Chứng minh H nằm giữa B và D.
4/ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=10cm, BC = 20cm, AA’=15 cm
Tính thể tích hình hộp.
Tính độ dài AC’ ( làm tròn 1 chữ số thập phân).

Đề 2:
1/ Giải các phương trình sau:

2/ Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50sp. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57sp. Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sp. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sp?
3/ cho hình thang cân ABCD có AB//DC và AB

Hỏi và đáp