ôn tập t6 4t:55,56,57,58 G.A 3 cột soạn tốt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ôn tập t6 4t:55,56,57,58 G.A 3 cột soạn tốt, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. MỤC TIÊU :
1/- Kiến thức : – Giúp học sinh ôn lại các bài tập tính toán có sử dụng 5 phép tính (+); (-); (x); (:) và nâng lên lũy thừa.
2/- Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng tìm x trong ác bài toán .
3/- Thái độ : Rèn luyện khả năng cẩn thận ,chính xác cho HS
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên : Bảng phụ ghi sẵn bài tập .
Học sinh : Làm bài tập đã dặn vào vở ôn tập.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ

HOẠT ĐỘNG 1: Kiểm tra bài cũ (5`)

Gọi hs phát biểu :
1) Thứ tự thực hiện phép tính.
2) Phép nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số.
HS phát biểu

HOẠT ĐỘNG 2 : Ôn tập (37’)

Dạng 1: Thực hiện phép tính :
150 – 10.( 5+7)
340 – 96 : 12
5.42 – 18 : 32
33 : 3 + 22 .23
1100 – [(330 : 11) + 103]

Gọi hs lần lượt lên bảng làm bài.

150 – 10.( 5+7)
= 150 – 10 . 12
= 150 – 120
= 30
340 – 96 : 12
= 340 – 8
= 332
5.42 – 18 : 32
= 90 – 2
= 88
33 : 3 + 22 .23
= 9 + 32
= 41
e)1100 –[ (330 : 11) + 103]
= 1100 -( 30 + 1000)
= 70

Dạng 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
9x + 7 = 16
(3x +4) : 2 = 8
12 – x = 5
48 : x = 18 – 6
Chia nhóm làm bài trong 3ph.
9x + 7 = 16
9x = 9
x = 1
(3x +4) : 2 = 8
3x + 4 = 16
3x = 12
x = 4
12 – x = 5
x = 7
d) 48 : x = 18 – 6
x = 4

Dạng 3 :Tính :
(23) + |-30|
|-43| + |-57|
(-14) + ( -33)
Gọi HS nêu : cách tính giá trị tuyệt đối của 1 số ; quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.
HS phát biểu
53
100
-47

HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn về nhà (3’)

Ôn: cách tìm BC thông qua tìm BCNN , tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN
Làm các bài tập 1 ( 8 trong đề cương đã phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.