ON TAP SỐ HỮU TỈ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ON TAP SỐ HỮU TỈ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP SỐ HỮU TỈ
BÀI 1: So sánh các số hữu tỉ sau:
x =
2
9 và y = −5
11
4. x =
1
3 và y =
2
5

x = – 0,75 và y =
9−12 5. x =
7
6 và y =
6
7

x =
3
5 và y =
5
3
6. x =
11
21 và y =
2
3

BÀI 2: So sánh các số hữu tỉ bằng cách áp dụng a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.