ÔN TẬP S6-CHƯƠNG I -NANG CAO.@ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN TẬP S6-CHƯƠNG I -NANG CAO.@, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 : Dùng ba trong bốn chữ số 7 ; 3 ; 0 ; 2 để viết thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau :
Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 .
Chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 .
Bài 2 : Cho a = 840 ; b = 150 ; c = 990 .
Tìm ƯCLN ( a; b; c )
Tìm BCNN ( a ; b) , Tìm BCNN ( a ; b)
Bài 3 : Số học sinh của một trường là số chia hết cho cả 56 và 60. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ? Biết rằng số học sinh của trường khoảng từ 1500 đến 2000 .
Bài 4 : Tìm thương và số chia. Khi số bị chia là 200 và số dư là 13 .
Bài 5 : Tính
a/ 2 . 23 + 54 : 53 b/ 99 – 12 [43 – (31 – 25)2]
Bài 6 : Tìm x ( N biết
a/ 52 – (4x + 1) = 24 b/ 80 ( x , 72 ( x và x > 6
Bài 7 : Tính số học sinh giỏi của khối 6 biết rằng khi xếp hàng 8, hàng 9, hàng 10 đều vừa đủ và số học sinh giỏi không quá 400 em.
Bài 8 : Tính hợp lý:
a/ 23.75 + 26.23 – 23 b/360 : 320:[ 30 – (5.14 – 23.7)].
Bài 9 : Tìm x biết :
a/ 32 – 2.(x – 1) = 23 b/ , , và với 120 < x < 300.
Bài 10 : Hai đội công nhân nhận trồng 1 số cây như nhau. Mỗi công nhân đội 1 phải trồng 24 cây. Mỗi công nhân đội 2 phải trồng 36 cây .? Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng 200 đến 250 cây.
Bài 11 : Chứng minh: 2120 – 1110 chia hết cho 2 và 5.
Bài 12 : Tìm a ( N biết : a chia cho 12 dư 4, chia cho 18 thiếu 8 và 50 < a < 80
Bài 13 : Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích : ( n+6).(n+3) là bội của 2.
Bài 14 : Tìm các số tự nhiên x thoả mãn:
a) 12 + 27 + x chia hết cho 3; b) 34 + x + 10 không chia hết cho 2.
c) (3.x +10) 5 d) (2.x +10) 10
Bài 15 : Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.
Bài 16 : Chứng minh rằng: a/ 106 + 57 69 ; b/ (146 – 493) chia hết cho 63
Bài 17 :Các sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn,15 cuốn,18 cuốn đều vừa đủ bó.Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500.Tính số sách đó.
Bài 18 :Chứng tỏ rằng : là bội của 17
Bài 19 :Tìm bội chung có 3 chữ số của 12 ; 15 ; 105
Bài 20 : Tìm a ( N , nhỏ nhất , biết rằng khi chia cho 9 , cho 17 thì số dư lần lượt là 7 là 15
Bài 21 : Tìm a, b ( N , biết rằng : a + b = 270 và UCLN ( a, b ) = 45
Bài 22 : Tìm a, b ( N , biết rằng : a + b = 288 và UCLN ( a, b ) = 24
Bài 23 : Tìm a, b ( N , biết rằng : a .b = 51840 và BCNN ( a, b ) = 2160
Bài 24 : Tìm a, b ( N , biết rằng : a .b = 13500 và UCLN ( a, b ) = 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.