On tap phan tich thanh nhan tu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về On tap phan tich thanh nhan tu, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
I. Kiến thức cần nhớ:
1) Phương pháp đặt nhân tử chung
Nhân tử chung của một đa thức (nếu có) gồm:
_ Hệ số là ước số chung lớn nhất của các hệ số có mặt trong hạng tử
_ Các lũy thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ nhỏ nhất của nó
2) Phương pháp dùng hằng đẳng thức
3) Phương pháp nhóm hạng tử
Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp nhóm các hạng tử một cách thích hợp để xuất hiện được nhân tử chung của các nhóm hoặc xuất hiện được dạng hằng đẳng thức, từ đó phân tích thành nhân tử.
4) Phối hợp các phương pháp
Để phân tích một đa thức thành nhân tử, trong nhiều trường hợp ta phải phối hợp một cách linh hoạt các phương pháp: đặt nhân tử chung, nhóm số hạng, dùng hằng đẳng thức.
II. Bài tập căn bản: SGK
III. Bài tập làm thêm:
Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử
48x3y3 – 32x2y2
=16x2y2(3xy-2)
15x3y2 + 10x2y2 – 20x2y3
=5x2y2(3x+2-4y)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a2b (x+y) + ab2 (x+y)
=ab(x+y)(a+b)
x2 (a-1) – y(1-a)
=(a-1)(x2+y)
x (x-4) – 3(4-x)
=(x-4)(x+3)
16m2 (m-n)2 – 10n(n-m)3
=
Tìm x:
6x (x2 – 2) – (2 – x2) = 0
(x + 1)2 – (x + 1) (x – 2) = 0
x4 = x2
Tìm x biết:
x3 – 64x = 0
(2x – 3)2 – (x + 5)2 = 0
(x3 – x2) – 4×2 + 8x – 4 = 0
Tìm x biết:
x3 + 2×2 – x – 2 = 0
2x(x – 3) – 5(3 – x) =0
x(2x – 7) + (14 – 4x) = 0
2×3 + 3×2 + 2x + 3 = 0
Cho x + y = z = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức
A = x3 + zx2 + y2z – xyz + y3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.