ôn tập kt toán đại – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ôn tập kt toán đại, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập Toán 8 đại số

BT1 : Giải pt
a. 7x + 4 = -11+ 5x

b. (x + 1) (3x+ 1) = 0

c.

d.

e. (x4 + 2×3 + 10x – 25) : ( x2 + 5)

f.

BT2: Phân tích đa thức thành nhân tử:

1) 5x2y2 + 20x2y – 35 xy2

2) 3x(x – 2y) + 6y (2x – y)

3) (b – 2c)(a – b) – (a + b)(2c – b)

4) 40a3b3c2x + 12 a3b4c2- 16a4b5cx

5 ) x3 – 2×2 – x + 2

6) x3 – 3×2 – 3x +1

7)x3 – 4×2 + 4 x – 1

8) x3 – 4×2 – 8x + 8

9) x4 + y – x – x3y

10) x2- y2 – 4x + 4

BT 3: Thu gọn các đa thức sau:

A= (3x + 1)2 – 2(3x +1)(3x + 5) + (3x + 5)2

B= (x- 4)(x + 4) – (x2 +1)( x2 – 1)

C= (y – 3)(y+ 3) (y2 + 9) – (y2 + 2) (y2 – 2)

D= (x2 – xy + y2)(x – y) (x2 + xy + y2)(x + y)
BT 4:
a. b.

Hướng làm

1
A(x).B(x)C(x).D(x) = 0

2
Khi a 0
Khi a < 0

Chúc các bạn đọc ôn tập tốt ^-^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.