Ôn tập kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ôn tập kì 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP TỔNG HỢP
HỌC KÌ I TOÁN 6

A/LÝ THUYẾT :
I. PHẦN SỐ HỌC :
Chương I:
Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính
Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Cách tìm ƯCLN, BCNN
Chương II:
Thế nào là tập hợp các số nguyên.
Thứ tự trên tập số nguyên
Quytắc :Cộng hai số cùng/ khác dấu ,trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.

II. PHẦN HÌNH HỌC
Thế nào là điểm, đoạn thẳng, tia?
Khi nào ba điểm A,B,C thẳng hàng?
Khi nào thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn thẳng AB? – Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?
4. Thế nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau?Vẽ hình minh hoạ .

LUYỆN TẬP
Bài 1: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) A = {x ∈ N |10 < x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.