ôn tập HSG lớp 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ôn tập HSG lớp 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập HSG Môn Toán 7
Đề cương ôn tập
Môn: Toán 7
Phần I:Trắc nghiệm (Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm)
Bài1: Bảng thống kê số từ sai trong một bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong sau:
Số từ sai
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5

1) Tổng các tần số là?
A. 36 B. 40 C. 38 D.12
2) Số các giá trị khác của dấu hiệu là?
A. 40 B. 8 C. 6 D.9
3) Số bài không có từ sai là?
A. 9 B. 6 C. 7 D.15
4) Số bài có từ sai nhiều nhất là?`
A. 12 B. 5 C. 1 D.8
5) Số từ sai nhiều nhất là?
A. 8 B. 1 C. 12 D.5
6) Mốt của dấu hiệu là gì?
A. 1 B. 12 C. 5 D.8
Bài 2: Điểm thi giải bài toán nhanh của 20 học sinh lớp A được cho trong bảng sau:

Điểm
6
7
4
8
9
7
10
4
9
8
6
9
5
8
9
7
10
9
7
8

1) Số các giá trị khác của dấu hiệu là?
A. 7 B. 8 C. 20 D.10
2) Tần số bài được điểm 7 là?
A. 3 B. 4 C. 5 D.10
3) Đa số các các bạn được điểm ? (Mốt)
A. 7 B. 7 và 8 C. 7, 8 và 9 D. 9
Bài 3: Số đo góc x trong hình bên là?
A. 350 B. 700 C. 400. D. 550

Bài 4: Độ dài y trong tam giác bên là?
A. 2 cm B. 6 cm
C. 36 cm D. 8 cm

Bài 5: Trong các câu sau đây câu nào đúng câu nào sai?
Trong tam giác góc nhỏ nhất là góc nhọn.
Trong tam giác có ít nhất là hai góc nhọn.
Trong tam giác góc lớn nhất là góc tù.
Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.
Nếu  là góc ở đáy của tam giác cân thì  < 900 .
Nếu  là góc ở đỉnh của tam giác cân thì  < 900 .
Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau.
Nếu trong tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
Tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.
Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái trước bộ ba số là độ dài ba cạnh của tam giác vuông.
A 5cm , cm , 10cm . B) 6cm , 10 cm , 8cm.

Phần II: Tự luận
Bài 3: Điều tra về mầu yêu thích nhất của học sinh một lớp các bạn lớp trưởng thu được bảng sau đây:
Xanh
Đỏ
Hồng
Tím
Vàng
Lục
Hồng
Xanh
Lục
Hồng

Hồng
Lục
Hồng
Cam
Xanh
Trắng
Cam
Trắng
Lam
Tím

Tím
Trắng
Tím
Đỏ
Cam
Hồng
Tím
Hồng
Hồng
Hồng

Đỏ
Tím
Xanh
Tím
Hồng
Trắng
Lam
Tím
Đỏ
Hồng

Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu học sinh trong lớp đó?
Số các giá trị và cá

Hỏi và đáp