ôn tập học kỳ I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ôn tập học kỳ I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thái Thịnh Năm học 2012 – 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – TOÁN 6
I. Nội dung ôn tập
1. các phép toán và tính chất của phép toán trên tập N.
2. Tính chất chi hết. Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
3. Số nguyên tố – Hợp số.
4. ƯCLN – BCNN.
5. Số đối. Giá trị tuyệt đối của 1 số nguyên.
6. So sánh 2 số nguyên.
7. Cộng trừ hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.
8. Khái niệm điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
9. Khi nào AM + MB = AB

II. Những bài toán tham khảo
Bài 1: Thực hiện phép tính( Tính nhanh nếu có thể)
a, 28. 76 + 18. 28 + 9 . 28 b, (315 . 4 + 5. 315) : 316
d, 3.52 – 16 : 22 c, 1024 : ( 17. 25 + 15.25)
e, 17. 85 + 15. 17 – 120 + 20120 f, 192 – [120 – (9 – 6)2] + 1100 i, [200 + (50 – 30)2 – 456] : 12 l, (-37) + 54 + + (- 163) + 246
m, 100 + ( – 52) + 114 + ( – 62)
Bài 2: * Tìm x N biết:
a, ( 9x + 2). 3 = 60 b, (x – 6)2 = 9 c, 71 + (26 – 3x) : 5 = 75
d, 10 + 2x = 45 : 43 e, 5x + 1 = 125 g, 5x . 5 = 625
h, 3x = 9. 27
* Tìm x Z biết
a, x + ( – 7) = – 20 b, 8 – x = -12 c, – 7 = – 6 g, 5. = 40
d, 52 . 22 – 7.= 65 e, 37 – 3 = (23 – 4) f, + = h, = 0

Các bài toán có lời văn
Bài 1: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Cô giáo muốn chia thành các tổ sao cho số nam và số nữ ở mỗi tổ đều nhau. Hỏi :
a, Có thể chia được nhiều nhất mấy tổ?
b, Trong trường hợp đó, mỗi tổ có bao nhiêu học sinh? Bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 2: Một khối học sinh xếp hàng 2, 3, 5 và 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh nhỏ hơn 300. Tính số học sinh.
Bài 3: Có 100 quyển vở và 90 bút chì được chi đều cho 1 số học sinh. Còn lại 4 quyển vở và 18 bút chì không đủ chia đều. Tính số học sinh được thưởng.
Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 300 m, chiều rộng 80 m. Người ta trồng xung quanh vườn sao cho khoảng cách giữa các cây là bằng nhau và mỗi góc vườn có một cây. Tính khoảng cách lớn nhất giữa các cây. Khi đó số cây là bao nhiêu

Các bài toán hình học

Bài 1: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7 cm.
a, Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao?
b, Tính AB?
c, Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4 cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng BC.
d, Trong 3 điểm O, A, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao?

Bài 2: Trên đường thẳng xy lấy điểm A. Trên Ax lấy điểm B, C sao cho AB = 5 cm, AC = 2 cm. trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.
a, Tính BC? b, Tính DB?
c, Lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng DB. Tính MD?

Bài 3: Cho đoạn thẳng IK = 9 cm. trên KI lấy điểm P sao cho KP = 6 cm.
a, Tính IP?
b, Trên tia đối của tia PI lấy điểm Q sao cho PQ = 3 cm. Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng IQ không. Vì sao?
c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.