Ôn tập HKI toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ôn tập HKI toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 6 HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011-2012

I/GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH:(Tuần 15)
A-SỐ HỌC:( 8 điểm)
Bài 1:Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
Cho 4 câu a,b,c,d (thứ tự thực hiện các phép tính, luỹ thừa, phân phối…)
Dạng 1 :Tính nhanh(Dùng giao hoán và kết hợp)
a)1449 + 216 + 551 + 184 – 400
b)53.7.8.9
Dạng 2 :Tính nhanh(Dùng tính chất phân phối và kết hợp)
a)27.36 + 27.65 – 27 b)65 . 56 + 65 . 14 – 35 . 70
c)37.43 + 37. 47 +370 d)32.475+4.228.8+2.16.297
e)41.69+59.113 +41.31-59.13
Dạng 3 :Thứ tự tính(có nhiều ngoặc)
a)2010:260:[50 – (42 + 32:4)]
b)
Dạng 4 :Luỹ thừa
a)46 : 43 + 23.2 + 100
b)(3469 : 3467).(3645 : 3645)
c)3–14591.[20080-(46 -37)2: 34]
Bài 2: Tìm số tự nhiên x .
Dạng 1 :
Tìm x bình thường(thực hiện các phép tính cộng,trừ ,nhân ,chia, luỹ thừa)
a)
b)63 – 5(x + 4) = 38
c) 5x+1 =625
d)11x +247 =368
e)103x.103121=103123
Dạng 2: Tìm x (B,Ư,BC,ƯC,BCNN, ƯCLN )
a)Cho
Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
b)Cho A= {x / ; 200< x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.