on tap hk2-toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về on tap hk2-toan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS TẢ THANH OAI
——(((——

ĐỀ THI HỌC KỲ II (2010 – 2011)
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cặp phân số bằng nhau là:
A. B. C. D.
Câu 2. của 9 bằng:
A. B. C D.12
Câu 3: Hai góc phụ nhau, số đo góc thứ nhất là 420; số đo góc thứ hai là:
A. 480 B. 1350 C. 550 D. 900
Câu 4. Cho đường tròn (O; 2,5 cm). Độ dài đường kính của đường tròn là:
A. 5 cm B. 2,5 cm C. 6 cm D. 4 cm
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điẻm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể):

Bài 2: (1,5 điểm)Tìm x biết:

Bài 3: (2 điểm) : Một đội công nhân nhận sửa một đoạn đường trong 3 ngày.
Ngày đầu làm được đoạn đường, ngày thứ hai sửa được 0,25 đoạn đường và ngày thứ ba làm được 360 mét còn lại. Hỏi đoạn đường đó dài bao nhiêu mét ?

Bài 4: (3 điểm)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho:
Trong ba tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính số đo góc bOc.
Tia Ob có phải là tia phân giác của góc aOc không? Vì sao?

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS TẢ THANH OAI
——(((——

ĐỀ THI HỌC KỲ II (2010 – 2011)
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
1. Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. của 36 bằng:
A. 81 B. C D.16
Câu 2. Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D.
2. Điền vào chỗ trống để có khẳng định đúng
Câu 3. (1 điểm)
Hai góc bù nhau là hai góc có……………………………………………………………………………
Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng ………………………….khi ba điểm……………. không thẳng hàng.
Nếu tia …………………………………………..hai tia Ox và Oz thì
Các điểm thuộc đường tròn đều cách…………………………. một khoảng bằng ……………
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể):

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:

Bài 3: (2 điểm) Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 học sinh đạt loại giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng tổng số học sinh. Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh giỏi của lớp 6A. Tính số học sinh giỏi mỗi lớp?
Bài 4: (3 điểm)Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho:
Tính số đo góc bOc.
Tia Ob có phải là tia phân giác của góc aOc không? Vì sao?
Vẽ Ot là tia đối của tia Oc. Tính số đo góc bOt?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.