ON TAP HK1 TOAN 7 (ĐS&HH) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ON TAP HK1 TOAN 7 (ĐS&HH), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Buổi 1 Thứ 2 ngày 17 tháng 9 năm 2012
CÁC PHÉP TÍNH TRÊN TẬP Q
I. Mục tiêu:
– Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ.
– Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào từng bài toán.
– Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
II. Tiến trình dạy học:
TIẾT 1
I. Những kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số thể viết dưới dạng với a, b Z; b 0.
Tập hợp số hữu tỉ được hiệu là Q.
2. Các phép toán trong Q.
a) Cộng, trừ số hữu tỉ:
Nếu
Thì ;
b) Nhân, chia số hữu tỉ:
* Nếu
* Nếu
Thương x : y cũng gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu
Chú ý:
+) Phép cộng và phép nhân trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng và phép nhân trong Z
+) Với x Q thì

Bổ sung:
* Với m >0 thì:

TIẾT 2
II. Bài tập
Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí
a)
b)
Bài làm.
a)
b)
Bài 2 Tính:
A = 26 : + :
Bài làm

Bài 3. Tìm x, biết:
a) ; b)
Bài làm.
a)

b)

Bài 4. Tìm x, biết:
a. b.
KQ: a) x = ; b) –
Bài 5: Tìm x, biết:
a. b. c. d.
KQ: a) x = ; b) x = ; c) x = 3,5 hoặc x = – 0,5 ; d) x = -1/4 hoặc x = -5/4.
Bài 6 Tính: (Bài tập về nhà)
E =

TIẾT 3
1. thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
e) f ) g) h)
i) k) m) n)
o) p) q) r)
s) t) u)
v) x)
2. thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
e) f) g) h)
i) k) m) n)
3. Thực hiện phép tính:
a) b) c) d) e) f) g) h) i)
k) m) n) o) p) q)
4. Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể )
a) b)
c) d)
e) f)
g) h)
i) k)
m) n) p) q) u) v)
5.Thực hiện phép tính
a) b)
c) d)
e) f) g)

6. Tìm x biết :
a) b) c)
d) e) f)
g)
8. Tìm x biết :

9. Tìm x biết :
e. g.
III. Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa.
IV. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã làm.

Buổi 2
Các bài toán tìm x ở lớp 7

I. Mục tiêu:
– Ôn định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cách tìm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
– Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, thực hiện thành thạo các phép toán.
III. Tiến trình DạY HọC+:
A.Lý thuyết:
Dạng 1: A(x) = m (m ( Q) hoặc A(x) = B(x)
Cách giải:
Quy tắc : Muốn tìm x dạng: A(x) = B(x)
-Ta thực hiện các phép tính ở từng vế (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.