Ôn tập HK 2 Toán 8- Đại số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ôn tập HK 2 Toán 8- Đại số, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ôn tập chung

Bài 1: Giải phương trình
Bài 2: Giải phương trình tích, phương trình đưa về phương trình tích
a) x2 + 5x + 6 = 0 b) (x-3)(2x+1)-(1-2x)(x+3) = 0 c) x2 – x – 12 = 0 d) x2 + 2x + 7 = 0 e) x3- x2- 21x + 45 = 0 f) 2×3 – 5×2 + 8x – 3 = 0
g) (x+3)4 + (x + 5)4 = 2 h)
Bài 3:Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
a) b) c)
d) e)
Bài 4: Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
a) (2x – 0,5 ( – 4 = 0 b) (2x + 3( = (x – 1(
c) ( 5 – x ( = 3x + 2 d) (( x – 1 )2 ( = (x – 2(
Bài 5: Giải các bất phương trình sau:

Bài 6: Chứng minh BĐT, tìm giá trị Max, Min:
1) Cho a ≥ 0, b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng thức Cauchy : .
2) Cho a, b, c >0. Chứng minh rằng :
3) Cho a, b >0 và 3a + 5b = 12. Tìm giá trị lớn nhất của tích P = ab.
4) Cho a, b, c >0 và abc = 1. Chứng minh : (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8
5) Cho a, b, c>0 và a+b+c=3. Tìm Min của

GIẢI TOÁN BẰNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bài 7: Thư viện của 1 trường THCS có hai kệ sách. Số sách của kệ thứ nhất gấp 3 lần số sách của kệ thứ hai. Nếu chuyển 30 quyển sách từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai thì số sách của kệ thứ nhất gấp 2 lần số sách của kệ thứ hai. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách?
Bài 8: Một bạn đọc học sinh đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 4 km/h . Sau khi đi được quãng đường bạn ấy đã tăng vận tốc lên gấp rưởi trong quãng đường còn lại. Tính quãng đường từ nhà đến trường của bạn đọc học sinh đó , biết rằng thời gian bạn ấy đi từ nhà đến trường là 40 phút
Bài 9: Theo kế hoạch, đội sản xuất cần gieo mạ trong 12 ngày .Đến khi thực hiện đội đã nâng mức thêm 7 ha mỗi ngày vì thế hoàn thành gieo mạ trong 10 ngày .Hỏi mỗi ngay đội gieo được bao nhiêu ha và gieo được bao nhiêu ha?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.