ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III – P3.@ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG III – P3.@, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC – LỚP 9

A.TRẮC NGHIỆM : Chọn kết quả đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1)Độ dài cung tròn 300 của đường tròn đường kính 12cm là :
A.
Câu 2) Cho hình vuông nội tiếp đường tròn ( O ; R ) thì chu vi hình vuông bằng :
A. 2R ; D. 6R
Câu 3) Cho đường tròn ( O ) có góc AOB bằng 300 ( A và B thuộc (O) ) thì số đo của cung lớn AB bằng : A. 600 ; B. 3300 ; C. 300 ; D . 1650
Câu 4) Cho đường tròn ( O ) có góc DEF bằng 400 ( D; E; F thuộc (O) ) thì số đo của cung DEF bằng : A. 2800 ; B. 3200 ; C. 1400 ; D . 800
Câu 5) Hai tiếp tuyến tại hai điểm A , B của một đường tròn (O) cắt nhau tại M và tạo thành góc AMB có số đo bằng 500 thì số đo của góc ở tâm chắn cung AB là :
A. 500 ; B . 400 ; C. 1300 ; D. 3100
Câu 6) Cho đường tròn ( O ) có hai dây cung AC và BD cắt nhau tại M .Số đo các cung AB, BC và CD lần lượt là : 1000 ; 300 ; 600 thì số đo của góc AMD bằng :
A. 700 ; B. 500 ; C. 600 ; D. 1000
Câu 7) Cho ( O ; 5cm ) thì diện tích của hình tròn ( O ) bằng
A. 5 ( cm2 ) ; B. 25 ( cm2 ) ; C. 252 ( cm2 ) ; D. 10 ( cm2 )
Câu 8) Cho ( O ; 5cm ) có sđ = 1200 thì độ dài cung AB là :
A.
Câu 9) Đường tròn ( O ; R) có dây cung AB = R thì số đo cung nhỏ AB là :
A. 1500 ; B . 600 ; C. 1200 ; D. 300
Câu 10) Cho đường tròn (O ; 4cm) có dây cung AB = R .Diện tích hình quạt OAB là :
A.
Câu 11) Bán kính hình tròn là bao nhiêu nếu có diện tích 36( (cm2)
c. 4cm b. 6cm c. 3cm d. 5cm
Câu 12)4. Một hình tròn có chu vi là 6( (cm) thì diện tích là :
a. 3( (cm2) b. 4( (cm2) c. 6( (cm2) d. 9( (cm2)

B.TỰ LUẬN:
Bài 1 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn ( O ). Đường tròn đường kính BC cắt AB tại E, cắt AC tại F, CE cắt BF tại K .
a/CM: tứ giác AEKF nội tiếp . b/ BF kéo dài cắt đường tròn ( O ) tại I .Chứng minh CI = CK
c/ CE kéo dài cắt ( O ) tại H . Chứng minh IH // EF . d/ Chứng minh : OA HI
Bài 2 : Từ điểm A trên đường tròn (O ; R) đặt liên tiếp 3 điểm A. B, C sao cho sđ cung AB = 900 ; sđ cung BC = 300. Kẻ AH vuông góc với đường thẳng BC.
a) Chứng minh tứ giác AHBO nội tiếp b) Chứng minh HA = HC
c) Tính theo R độ dài các đoạn thẳng AB, BH ; d) Trên cung lớn AC , lấy điểm D . Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ACD . Khi điểm D chạy trên cung lớn AC thì điểm I chạy trên đường nào .
Bài 3 : Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Từ A và B kẻ các tiếp tuyến với đường tròn chúng cắt nhau tại S . K là một điểm lưu động trên cung nhỏ AC. Trên đoạn BK lấy một điểm H sao cho KH = KC .
a)Chứng minh tứ giác SAOB nội tiếp ; b)Tính góc ASB . c)Chứng tỏ ΔKHC đều .
d) Khi điểm K chạy trên cung nhỏ AC thì điểm H chạy trên đường nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.